Ställningskriget om anställningsskyddet måste upphöra och ersättas av vettiga diskussioner, anser LO. Facket bjuder nu in Svenskt Näringsliv till en arbetsgrupp för att diskutera las.
– Vi kan fortsätta att pajkasta om myter, missuppfattningar och fantomsmärtor när det gäller las. Eller också kan vi seriöst sätt oss ned och se om vi kan få en gemensam bild av vilka problemen egentligen är, säger Per Bardh, LO:s avtalssekreterare.

Svenskt Näringsliv lyfter ständigt fram nya rapporter som visar att lagen om anställningsskydd (las) är företagens värsta fiende. Turordningsreglerna vid uppsägningar dränerar företag på kompetens och ökar ungdomsarbetslösheten, enligt organisationen.

Fackföreningsrörelsen pekar i sin tur på andra rapporter som visar det motsatta, att las är ett nödvändigt grundskydd för att arbetstagare inte ska få sparken utan orsak, och att lagen inte är något större problem vare sig för företagen eller för arbetslösa ungdomar.

För att få ett slut på ordkriget och de låsta positionerna bjuder LO in Svenskt Näringsliv till en arbetsgrupp som ska diskutera las och anställningsskyddet.

– Jag vill att vi sätter oss ned och ser om vi kan få en gemensam bild av vilken funktion las har och vilka problemen kan vara.

– Om diskussionerna leder till en gemensam problembeskrivning är vi ett steg närmare en lösning, och då kan det bli aktuellt att inleda förhandlingar på området, men vi är långt ifrån där än, säger Per Bardh.

LO tror att Svenskt Näringsliv kommer att välkomna inbjudan. Per Bardh har redan diskuterat frågan med organisationen för snart ett år sedan, men då ville båda parter vänta tills efter avtalsrörelsen.

– Det är visserligen några avtalsförhandlingar som fortfarande pågår och som går trögt, men jag tror ändå att tiden är kommen att vi tar tag i den här infekterade frågan nu, säger Par Bardh.

Frågan om anställningsskyddet har länge splittrat parterna. Svenskt Näringsliv vill riva upp turordningsreglerna vid uppsägningar, vilket facket inte kan gå med på. Det var en av de främsta anledningarna till förhandlingarna sprack och det inte blev något nytt huvudavtal mellan parterna våren 2009.

Att LO nu bjuder in till diskussioner om las kan tolkas som ett första försök att ta upp huvudavtalsförhandlingarna på nytt. Per Bardh säger att det inte är syftet med arbetsgruppen, men att det kan vara ett första steg i rätt riktning.

– Det här är inte starten för några huvudavtalsförhandlingar, men om samtalen gör att parterna får en gemensam syn på las, kan det leda vidare.

– Jag vill varken stänga dörren för att det här på sikt kan leda till en invit om nya huvudavtalsförhandlingar, eller säga att det blir så. Det skulle vara att ställa alldeles för stora krav och förväntningar på en arbetsgrupp, säger han.