Arbetslösa bör få samma rättssäkerhet som sjukskrivna eller föräldralediga, föreslår IAF.  I ett remissvar till regeringen föreslår a-kassornas tillsynsmyndighet att den rättssäkerhetsgaranti som föreslås även ska gälla arbetslösa.
– A-kassornas makt är att jämställa med Försäkringskassans, och då bör samma regler gälla, säger Lars Seger, chefsjurist på IAF.

Ett förslag till en ny förvaltningslag är nu ute på remiss. En av de föreslagna förändringarna är att en rättssäkerhetsgaranti ska införas för alla som är i kontakt med myndigheterna. Men a-kassorna är inga myndigheter. Därför gäller förslaget inte dem, men det vill IAF ändra på.

– Förra året sökte 300 000 människor ersättning från a-kassorna. Många är alltså beroende av kassorna för sin försörjning och det a-kassorna sysslar med är en slags offentlig maktutövning. Då bör samma regler gälla för handläggningen som hos myndigheter, säger Lars Seger.

Reglerna som i dag inte omfattar a-kassorna gäller bland annat när ett ärende ska ses som väckt, hur det ska handläggas, vilka handläggningstider som ska gälla, och hur besluten fattas och kommuniceras till den som söker ersättning.

– Det finns inga formella regler om detta för a-kassor, medan det finns omfattande regler kring myndigheters handläggning av ärenden, säger Lars Seger.

Om den föreslagna rättssäkerhetsgarantin i förvaltningslagen även skulle gälla a-kassorna skulle det kraftigt öka rättssäkerheten för de arbetslösa. Tydligare regler skulle också göra det lättare att granska och utöva tillsyn över a-kassorna, skriver IAF i sitt remissvar, och uppmanar regeringen att utreda frågan.