Det kan handla om ett trendbrott. Den tyska ekonomin har fått en ordentlig skjuts och bemanningsfrågan har blivit allt viktigare för de tyska facken. I och med att läget i Tyskland har förändrats säger nya avtal en del om kommande fackliga krav.

Därför var intresset stort då lön och villkor förhandlades för cirka 80 000 stålarbetare i Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen och Bremen.

Efter punktstrejker och demonstrationer slöts i förra veckan ett avtal.

– Det är ett genombrott. För första gången har vi skrivit ett kollektivavtal som ger inhyrd personal rätt till samma lön som fast anställda. Sådana avtal har tidigare endast förekommit för enskilda företag, säger Marc Schlette på tyska fackförbundet IG Metall.

Visserligen säger den tyska lagen att tillfälliga arbetare ska ha samma villkor som fast anställda. Men lagen kan rundas om kollektivavtal sluts.

I praktiken har de tyska arbetsgivarna sluppit betala lika lön till dem som jobbar för bemanningsföretag.

Det beror på att ett fackförbund, Kristna fackförbundet, sedan 2003 satsat hårt på att organisera bemanningsbranschen. Deras avtal har dock inte varit lika bra som de som slutits av fackförbunden i DGB, tyska LO. Bemanninsanställdas löner har därför släpat efter.

Att stålarbetarna i IG Metall fick in bemanningsfrågan i sitt avtal har inneburit att en debatt dragit igång.

Arbetsgivarnas hävdar att avtalet endast är en parentes på den tyska arbetsmarknaden.

– Stålarbetarnas situation är så speciell, heter det.

Och speciell är den. Stålarbetarna är bättre organiserade och fackligt starkare än övriga anställda. Det var främst det som gjorde att IG Metall fick en uppgörelse i bemanningsfrågan.

För företagen i stålbranschen kostar uppgörelsen inte heller särskilt mycket. På avtalsområdet är endast 3 000 inhyrda och av dem är det endast kring hälften som har sämre villkor än de fast anställda.

Men även om avtalet rör få finns en oro från arbetsgivare för att avtalet om inhyrning kan följas av fler liknande avtal.

Under krisen tappade inhyrningsbranschen cirka 20 procent av sina anställda men i dag jobbar anställda inom industrin övertid. Bemanningsföretagen väntas återigen växa och från det perspektivet blir stålarbetarnas krav känsligt.

Industrin har tydligt deklarerat att något liknande avtal inte är att vänta i de stora metallförhandlingarna som börjar våren 2012.

Det återstår att se om IG Metall kan få igenom liknade krav inom andra avtalsområden eller om andra fackförbund kommer att följa efter. Redan idag har det tyska livsmedelsfacket NGG följt efter och kräver att inhyrd personal i den tyska delstaten Bayern ska ha samma lön som fast anställda. Den stora frågan blir om servicefacket Verdi kommer att ställa liknande bemanningskrav.

– Det är den växande ekonomin har fått hoppet att spira säger Alexander Herzog-Stein på den fackliga forskningsstiftelsen Hans-Böckler-Stiftung.

– Läget i det tyska facket är helt annorlunda nu än det var för ett år sedan. Facket säger att de gick med på lägre löner under krisen men nu vill ha tillbaka en del, fortsätter han.

En sjunkande arbetslöshet gör också att facket kan ställa tuffare krav.

– Förra veckan kom nya arbetslöshetssiffror som visar att 40 000 fler har fått jobb. Nästa månad räknar vi med att arbetslösheten kommer att understiga tre miljoner. Det blir i sådana fall de lägsta siffrorna sedan 1990-talet, säger han.

I pengar räknat ger avtalet för de tyska stålarbetarna varje anställd 150 euro i september, därefter höjs lönerna med 3,6 procent fram till den 31 oktober nästa år.

Jämfört med de svenska industriavtalen – där löneökningen i år på 0,9 procent och 2,3 procent nästa år – verkar det mycket.

Att jämföra löner mellan olika länder är dock vanskligt.

Den tyska inflationen ligger kring två procent och är därmed dubbelt så hög som den svenska. Den tyska produktivitetsökningen ligger kring en procent årligen, vilket gör att de tyska facken räknar med årliga lönehöjningar kring 3 procent.

Fakta

Tysk ekonomi

Det ser ljust ut för den tyska ekonomin, särskilt exportindustrin har utvecklats bra. Landet skriver ned sitt beräknade budgetunderskott för 2010 till 4 procent av bnp och arbetslösheten sjunker. I augusti låg den, enligt Eurostat, på 6,8 procent, vilket kan jämföras med EU:s genomsnittliga arbetslöshet på 10 procent eller de svenska siffrorna på 8,2 procent.

Källa: TT