Kompetensutveckling är fortfarande en bristvara för LO-folk. Ingenting har förändrats under 2000-talet.

Tre av tio i LO-opinion svarar att de aldrig får någon kompetensutveckling på jobbet. Det är samma svar som när LO-tidningen ställde frågan första gången 2002 till dem som var med i LO-opinion då.

För den som vill ha exakta besked var det 31 procent som svarade att de aldrig får kompetensutveckling 2002. I år är det 28 procent, men det är snarast gradskillnader i helvetet.

LO-Tidningen har ställt frågan sex gånger under 2000-talet. Varje gång har svaren blivit i stort de samma.

I år svarar sju av tio
att de aldrig får kompetensutveckling eller att de får kompetensutveckling högst två dagar per år. Tre av tio svarar att de får kompetensutveckling minst tre dagar om året eller minst en vecka per år.

Nästan alla i LO-opinion är fackligt aktiva – och många svarar att de bara får kompetensutveckling genom facket.

Ett par röster:

– Det verkar som om kompetensutveckling är en fråga förbehållen tjänstemännen. För oss på golvet  är det snarare så att vi har gått tiotals år bakåt i arbetsutvecklingen med minskat ansvar, ökad styrning och mindre variation i arbetsuppgifterna. (Bilarbetare, 44 år).

– Har man tur så får man lära sig en ny maskin eller en ny arbetsuppgift, men det är svårt att säga om det händer varje år. (Maskinsnickare, 50 år).

Nio av tio svarar att de små möjligheter eller inga möjligheter alls att göra karriär på jobbet. Inte heller på den punkten har något förändrats på 2000-talet. De som svarar att de har små möjligheter är i varje fall fler än de som svarar att de inte har några möjligheter alls, om det nu kan muntra upp någon.

Seija Conte är underskötare och jobbar som vårdare i Linköping. Hon har inte märkt att utbildning lönar sig. Tvärtom.

– En del av oss på golvet, som har studerat på universitet och tagit poäng eller högskoleexamen, har svårt att få jobb inom kommunen. Det verkar som om de helst anställer folk utifrån även om det finns välutbildade inom den egna verksamheten, berättar hon.

Sex av tio i LO-opinion tror inte att deras jobb kommer förändras eller bara i begränsad omfattning. Tre av tio tror att jobbet kommer att förändras ganska mycket. En av tio tror att jobbet kommer att förändras helt och hållet. Ett par personer tror att deras jobb kommer att försvinna.