Foto: Rolf Höjer

Industrins orderböcker fylls. Men när uppsagda med återanställningsrätt får tillbaka sina jobb handlar det ofta om visstidsanställningar. På Volvo Lastvagnar i Umeå har i dagsläget en tredjedel av de anställda arbetarna tidsbegränsade kontrakt. 

De otrygga jobben blir fler i industrin. När konjunkturen vänder uppåt återanställs arbetarna ofta på visstidskontrakt. Många fackklubbar jobbar hårt för fler fasta anställningar.

– Folk ska kunna känna trygghet, och då måste visstidsanställningarna övergå i fasta anställningar, säger William Frank, ordförande för IF Metalls verkstadsklubb på Volvo Lastvagnar i Umeå, där drygt en tredjedel av arbetarna har tidsbegränsade kontrakt.

Industrins orderböcker fylls och personalbehovet ökar. Många som blev arbetslösa i krisen återanställs, men de erbjuds ofta bara visstidsanställningarna.

– När konjunkturen vänder vågar företagen inte satsa på fasta anställningar direkt, och då ökar visstidsanställningarna, säger Christer Persson, chef för IF Metalls förhandlingsavdelning.

På många industriföretag står frågan om fler fasta anställningar högt på fackklubbarnas agenda.

I det lokala löneavtalet på Volvo Lastvagnar i Göteborg, som tecknades förra veckan, var fackets främsta seger att samtliga visstidsanställda får fast jobb.

– Det rör sig om mellan 240 och 250 personer, säger Mikael Sällström, ordförande för Volvos verkstadsklubb i Göteborg.

Samtidigt behövs fler nyanställningar när produktionstakten ökar, och då kommer nya visstidare in.

– Det är inte klart hur många det blir, men det behövs nog åtminstone ett hundratal till, säger Mikael Sällström.

Det lokala avtalet i Göteborg har givit fackklubben på Volvo Lastvagnar i Umeå nytt hopp. Där har drygt 500 arbetare fått tillbaka sina jobb efter krisen och ytterligare 180 är på väg in. Samtliga har fått tidsbegränsade kontrakt.

– Det är någonstans mellan 35 och 40 procent av alla kollektivanställda som nu har visstid. Det är en helt orimlig nivå, säger William Frank, klubbens ordförande.

Han tycker att visstidsanställda tillsammans med inhyrda inte bör utgöra mer än runt tio procent av personalstyrkan. Facket driver nu frågan i samband med de lokala löneförhandlingarna, som  pågår för fullt.

Även om visstidsanställningarna ökat inom industrin sedan krisen är det ännu för tidigt att säga om de blir ett bestående problem, enligt Christer Persson på IF Metalls förbundskontor.

– Först när konjunkturen stabiliserat sig ser vi om visstidsanställningarna övergår till fasta anställningar som vi tycker att de borde, eller om de tidsbegränsade anställningarna och inhyrningen ökat. Då vet vi om vi har ett problem eller inte, säger han.

Fakta

• Fasta anställningar är grunden enligt las. Lagen anger ramarna för visstidsanställningar, och de tidsbegränsas till två år innan de övergår i fasta anställningar.
• Många centrala kollektivavtal reglerar också frågan. IF Metalls största avtal, teknikavtalet, anger att visstidsanställningar ska vara mellan en månad och ett år och att det krävs lokala avtal för längre visstidsanställningar.
• Några företag har också lokala avtal som begränsar visstidsanställningar.