I framtiden ska ingen SKTF:are jobba fackligt på heltid. Tjänstemannafacket jobbar för föryngring på alla nivåer.

SKTF har under tre dagar hållit förbundsmöte på City Conference Center i Stockholm. 227 ombud från hela Sverige medverkade och 123 motioner debatterades. En av de viktigaste besluten handlade om SKTF:s förnyelsearbete och hur det fackliga arbetet ska se ut framöver.

Minst tre av tio ledamöter i en styrelse ska vara under 35 år slog förbundet fast. Men SKTF  har insett att många unga, fackliga akademiker inte vill jobba fackligt på heltid utan i stället satsa på sina yrkeskarriärer. Därför har förbundet beslutat att ingen ny förtroendevald som börjar jobba fackligt ska göra det på heltid.

– Vi vet att många som varit fackliga på heltid under många år har svårt att hitta tillbaka till arbetslivet igen. Redan nu har man börjat dela på den fackliga tiden i flera styrelser, säger Eva Nordmark, ordförande i SKTF.

Hon nämner Timrå och Örebro kommuner som exempel. I båda har förbundet tidigare haft en facklig förtroendeman på heltid. Men där delar man i dag på den fackliga tiden mellan styrelseledamöterna.

Ett annat stort beslut som fattades var att SKTF ska byta namn. Men vilket det blir kommer inte att avslöjas förrän i september nästa år när SKTF firar 75-årsjubileum.

Eva Nordmark erkänner att hon själv funderat på många namn men inte kommit på något bra. Nu ska en bred insamlingsprocess bland medlemmarna dras igång för att få in förslag.

– Vi har vuxit ur vårt namn eftersom vi växer på det privata området. Många grupper identifierar sig inte med den här bokstavskombinationen som man förknippar med det offentliga, säger Eva Nordmark.

SKTF beslutade även på förbundsmötet att facket ska ställa krav på att teckna kollektivavtal om mångfalds- och diskrimineringsfrågor. Ämnet kändes än mer aktuellt för ombuden med tanke på valutgången där Sverigedemokraterna ser ut att bli vågmästare i riksdagen.

– Det är otroligt viktigt att vi tar värderingsdiskussionerna ute på våra arbetsplatser och visar var vi står, säger Eva Nordmark.