SLUTREPLIK. Lars- Olof Pettersson är en PR-konsult som hjälper företag att bekämpa facket. För att skydda Berns varumärke riktar han i LO-tidningen 8/9 ett nytt angrepp mot SAC. I stället för att hörsamma näringslivets kampanjer bör alla fack kämpa gemensamt mot företag som använder bemanningsföretag för att begränsa fackligt inflytande och urholka anställningsskyddet.

Lars-Olof Petterssons andra angrepp är på många sätt fräckare än hans första. Han ägnar sig åt enkla argumentationsknep: att lyfta ut någon detalj, endast angripa den och lämna lejonparten av sakens frågor dithän. Pettersson silar mygg och sväljer kameler i sitt plikttrogna arbete för sin uppdragsgivare.

I frågan om trovärdigheten hos våra uppgifter om våra medlemmars arbetsvillkor väljer Pettersson att klumpa ihop dem med syfte att sänka vår trovärdighet, och får det som att låta som om 22-timmars arbetspass förekom 7 dagar i veckan, vilket givetvis inte är fallet. På så sätt slipper han också på ett smidigt sätt förhålla sig till dessa också var för sig lagvidriga och slavliknande förhållanden: förekomsten av 22-timmars arbetspass och förekomsten av 7-dagars arbetsvecka.

Det är problematiskt att argumentera mot Pettersson. Han hämtar texter från bloggar och artiklar i media och tillskriver oss uttalanden vi inte gjort, såsom att Yvonne Sörensen var VD på Berns 2006. Pettersson och hans PR-byrå står bakom en kampanj som innehåller lögner som att SAC uppmanat 6 500 personer att gå hem till Berns VD, att SAC egentligen bara är en maffia som bara vill ha pengar osv.

Det mest vilseledande i Petterssons argumentation här är det återkommande talet om kollektivavtalen. Det är ett honnörsord som passar bra i LO-tidningen, men Pettersson får det att låta som om striden på något sätt påverkar Hotell- & Restaurang Fackets kollektivavtal med Berns. I själva verket gäller striden en grupp städares rätt till anställningstrygghet och alla kollektivavtal på Berns står orörda. Städpersonalen arbetade inte ens under HRF:s avtal.

Vissa av Berns underleverantörer har saknat kollektivavtal, andra har haft avtal med Almega och Fastighetsanställdas förbund en inte följt dem. Det väsentliga är dock inte förekomsten av avtal. Det väsentliga är att avtalen följs och säkrar drägliga villkor. Så har inte varit fallen hos Berns bemanningsföretag varpå städare två gånger organiserat sig i SAC och tagit strid.

Båda gånger vann städarna och fick rättigheter såsom fasta tjänster, vita löner, rimliga arbetstider, rätt till föräldraledighet, korrekt OB-ersättning mm. Båda gångerna gallrades de (och endast de) som organiserat sig ut genom personalförflyttningar mellan Berns och bemanningsföretagen trots att ingen arbetsbrist förelåg på Berns.

Pettersson får det att låta som att alla missförhållanden skett på Berns tidigare underleverantörer, men också på Berns nuvarande bemanningsföretag (som än idag sköter huvudparten av all städning på Berns) har det rått allvarliga missförhållanden. Titta på lönespecifikationerna och anställningskontrakten på www.berns.cc. Detta är knappast några ”schyssta villkor”.

Vad Pettersson vill komma ifrån är den större diskussionen om hur arbetsgivare som Berns utnyttjar bemanningsföretag för att undergräva anställningstryggheten och därigenom också rätten att organisera sig fackligt. Anledningen till att våra medlemmar står arbetslösa idag är att de blev obekväma för Berns genom sin vägran att acceptera undermåliga arbetsvillkor.

I stället för att hörsamma en PR-byrå anlitad av företagarna skulle vi gärna se att LO (HRF) satte sig ner med oss och gick igenom alla detaljer kring arbetsvillkoren för städarna på Berns, diskuterade Berns tvivelaktiga användning av bemanningsföretagen och den nu aktuella konflikten.

Striden för rätten att organisera sig och kräva sin rätt på jobbet är ständigt pågående och de senaste åren har denna rättighet blivit allt svagare. Det är dags att vända den utvecklingen, och det gör vi genom att våga ta striderna, lyfta fram missförhållanden samt arbeta för ett ett utökat lagligt skydd för bemanningsanställda.

för Stockholms Restaurang och hotellarbetarsyndikat av SAC

Sara Panozo, sekreterare
Javier Plascencia, ordförande

Texten antagen på styrelsemöte 2010-09-12