De tre fackföreningarna inom sjöfarten anmäler regeringen till Internationella arbetsorganisationen, ILO. Försämringen av sjömännens ersättning vid sjukdom, som regeringen drev igenom i våras, bryter mot ILO:s stadgar, hävdar facken.

ILO, som Sverige är medlem i, säger i sina stadgar att ILO:s överenskommelser inte får tas till intäkt för att försämra de anställdas villkor.

Men det är just vad den svenska regeringen gjorde i våras, enligt Seko och de båda facken för sjöbefäl, SFBF och SBF. Hänvisningar till att Sverige ska underteckna 2006 års sjöarbetskonvention fanns med i bilden när regeringen försämrade sjöfolkets sjukvillkor.

Sedan många år har sjömän fått full lön från första dagen då de är sjuka, något som regleras i sjömanslagen och i kollektivavtal.

Regeringen, och majoriteten i riksdagen, vill att de ska ha i princip samma villkor som landanställda. Alltså en karensdag vid sjukdom, och sedan 80 procent av inkomsten i sjuklön eller sjukpenning.

– Men förutsättningarna för sjöfolk, som ofta bor på sin arbetsplats i långa perioder, är så speciella att de inte kan jämföras med landanställda, säger Tomas Abrahamsson, vice ordförande i Seko. Svenska sjömän ska i stället jämföras med sjömän i andra europeiska sjöfartsländer.

I den jämförelsen kommer de svenska regler som börjar gälla 1 januari 2011 att framstå som riktigt oförmånliga, och Seko befarar en massflykt av svenska sjömän till utländska rederier.

Att stoppa in sjömännen i den vanliga sjukförsäkringen blir orättvist av flera skäl, anser facken.

För det första har de anställda till sjöss låga nominella löner, en följd av att de betalar skatt enligt en särskild, lägre skatteskala. När den 80-procentiga sjukpenningen baseras på denna låga lön blir den orimligt liten.

För det andra kommer denna låga sjukpenning nu att drabbas av landskatt i stället för den lägre skatten för sjömän.

Resultatet blir att en sjöman med 25 000 kronor i månadslön (så höga löner har bara befälen ombord) förlorar upp till 8 000 kronor i månaden vid sjukdom.

– Regeringen Reinfeldt verkar inte ha något som helst intresse av att Sverige har kvar sin sjöfart, säger Sekoordföranden Janne Rudén. En hel yrkesgrupp riskerar att försvinna.