Åtminstone i Norberg spelar kulturen en föredömlig roll i valrörelsen.

Arbetarkommunen ger ut ett lokalt valprogram i två versioner, ett mer traditionellt men med insprängda dikter av regissören Arne Andersson, och ett som bara består av dikter, byggda på önskningar om hur framtiden ska byggas.

”Vi måste lyfta blicken, inte för högt,
vi måste kunna se,
så vi inte trampar på de svaga,
se möjligheterna i det som finns,
ge Norberg
hopp för framtiden,
den utmaningen vill vi ta, tar vi!
Här står vi i dag,
du och jag.”