Strax för midsommar meddelade Holmen Paper som äger Hallsta pappersbruk att personalen skulle minskas med 150 anställda. Förra veckan preciserade företaget neddragningsplanerna. Tjänsterna för 124 arbetare och 27 tjänstemän ska försvinna, men fördelningen retar Pappers avdelning på bruket.

– Det är inte rättvist. De stora neddragningarna vi gjort tidigare har drabbat de kollektivanställd hårt, och vi anser att det finns betydlig större möjlighet att rationalisera bland tjänstemännen, säger Aleksandar Srndovic.

Under 2008 och 2009 försvann 200 tjänster från Hallsta pappersburk i rationaliseringar. Att dra ner ytterligare och dessutom ta bort ett helt skiftlag och gå från sexskift till femskift är inte möjligt enligt Pappers.

– Vi är redan så slimmade i dag att ett 20-tal av dem som sades upp förra gången fortfarande jobbar kvar på visstidskontrakt. Att ta bort 124 befattningar till är inte rimligt.

Facket är också kritiskt till att företaget inte velat diskutera neddragningarna och möjliga lösningar med facket, till skillnad från den förra rationaliseringen som skedde i samarbete, enligt Aleksandar Srndovic.

Företaget satsade då mycket på frivilliga avgångspaket som erbjöds samtliga anställda. Nästan tre fjärdedelar av neddragningarna kunde då ske genom frivilliga lösningar, men den här gången kommer inte alla att erbjudas paketlösningar.

– Nu vill företaget rikta erbjudan om avgångsvederlag bara till dem de vill bli av med. Det vill vi inte gå med på. Hur bra skulle det känns för anställda som efter 35 år här får höra att de inte är önskvärda längre, säger Aleksandar Srndovic.

Facket kommer inom kort att inleda förhandlingar med företaget om organisationsförändringarna. Där kommer förslaget om den förändrade skiftgången att förhandlas och facket kräver också en konsekvensutredning av neddragningarna.

– Vi kommer att kontakta Arbetsmiljöverket för att se vad neddragningarna kan leda till. Vi kan aldrig acceptera något som äventyrar de anställdas hälsa och säkerhet, säger Aleksandar Srndovic.

I dag arbetar ungefär 600 kollektivanställda och 200 tjänstemän på Hallsta bruk, om neddragningarna sker som planerat kommer ungefär var femte kollektivanställd att försvinna nästa år när neddragningarna ska vara genomförda.