Under 28 år lyfte en slaktare cirka tusen kilo kött om dagen. Temperaturen på arbetsplatsen var tre grader. För två år sedan sjukskrevs han för problem i rygg, axlar, fingrar och lår. Försäkringskassan menade att det inte fanns bevis för att smärtorna hade med jobbet att göra. Samma bedömning gör Förvaltningsrätten.

De båda myndigheterna anser att det saknas vetenskapliga bevis, uppger Skånska Dagbladet.

– Det känns sårande och frustrerande när det påstås att det inte finns tillräckliga eller vetenskapliga bevis för sambandet mellan arbetsmiljö och skadorna. Det är bara att föreställa sig hur det är att vistas i ett stort kylskåp åtta timmar varje dag i 28 år, skriver den 58-årige mannen i sin överklagan till förvaltningsrätten.

Slaktaren beskriver hur han lyft tvåhundra frysta grishuvuden varje dag. Huvudena, som vägde cirka fem kilo styck, kom i en bur till hans jobb och ställdes på golvet.

– Böjning av ryggen skedde när jag skulle plocka upp huvudena ur buren och när jag skulle böja mig över arbetsbänken för att med kraft dra isär käkbenen. Det gick åt mycket handkraft eftersom köttet var fryst, skriver mannen.

Hans företagsläkare konstaterade att mannens smärtor i rygg, axlar, fingrar och lår var synliga, kännbara och bestående. Men försäkringskassan avslog mannens ansökan om livränta. Det fanns, enligt myndigheten, inga vetenskapliga bevis för ett samband mellan den sortens smärta och belastningsskador.

Mannen överklagade till nästa instans, Förvaltningsrätten. Som nu avslår ansökan av samma orsak.

Enligt Claes Jansson på LO-TCO Rättsskydd har det blivit svårare att få belastningsskada godkänd som arbetsskada.

– Utredningsbördan på den enskilde är väldigt tung numera. Det gäller att verkligen kunna beskriva sitt jobb, vad det innebär och att man dessutom har goda läkarkontakter eftersom det krävs flera läkarutlåtande från olika håll.

LO-TCO Rättsskydd fick under förra året för första gången in fler ärenden om indragen sjukpenning än arbetsskador. Tidigare handlade runt 75 procent av försäkringsrättsfallen om arbetsskador. Under 2009 var de bara runt 40 procent. En kurva som fortstatt neråt under året, enligt Claes Jansson som inte tror att det handlar om att färre skadas på grund av sina jobb.

– Incitamentet att anmäla är ganska svagt. Den enskilda blir snabbt nedbruten av allt som ska utredas, och därtill är det sedan väldigt få som får ersättning. Det finns en uppgivenhet både hos försäkrade och fackförbund.

Och det trots den ”nya” lagstiftningen 2002 som skulle göra det enklare att få en arbetsskada godkänd. Särskilt gällde det belastningsskador. På LO-TCO Rättskydd har man många fall som släpar efter, och därmed fortfarande omfattas av den äldre, hårdare lagstiftningen.

– Vi märker ingen skillnad i bedömningar utifrån vilken lagstiftning som tillämpas. Bedömningen nästan hela tiden är ”det finns inga vetenskapliga bevis”.

Fakta

Färre får godkänt

När tidningen Dagens arbete i somras granskade villkoren för arbetsskador framgick att de nya reglerna från 2002 fått motsatt effekt. För 20 år sedan fick åtta av tio sin arbetsskada godkänd. I dagsläget handlar det om tre av tio.