Foto: Janerik Henriksson

Nya mål och satsningar på unga ska vända trenden. För LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin är gränsen nådd.

Medlemstappet fortsätter och organisationsgraden bland arbetare rasade förra året ner till rekordlåga 70 procent.

– Vi ska verkligen inte ligga under 70 procent. Jag tycker att vi borde sätta ett mål för var organisationsgraden ska vara inför nästa kongress om två år. Det är ett sätt att visa att vi har högt fokus på den här frågan, säger Wanja Lundby-Wedin.

På vilken nivå målet borde ligga vill hon inte svara på utan säger att det är något som LO:s styrelse får diskutera.

Under de tio år som Wanja Lundby-Wedin lett LO har medlemsantalet gått ner med omkring en halv miljon. Medlemsvärvning är en prioriterad fråga som hon själv har tagit ett personligt ansvar för sedan kongressen 2008.

Att medlemstappet ändå fortsätter har flera förklaringar, enligt Wanja Lundby-Wedin. Allt fler jobbar i den privata servicesektorn, där facket alltid varit svagare än inom industrin. Den höga arbetslösheten och generationsskiftet på arbetsmarknaden påverkar också.

– De äldre går i pension och lämnar oss, och de yngre går inte in facket. För dem är det ingen självklarhet att gå med som det var tidigare, och många har otrygga anställningar och vill vänta, säger hon.

Wanja Lundby-Wedin anser därför att facket måste bli bättre på att nå ut med skolinformation. Unga måste veta att facket finns och vad facket gör, annars kan de aldrig välja om de ska gå med när de börjar jobba.

– Att nå ungdomar och att ha en facklig närvaro på arbetsplatserna. Det är det absolut viktigaste för oss.

Det har ni jobbat med i flera år och ändå fortsätter medlemstappet. Varför ger det inte resultat?

– Jag tror att resultatet syns. Vi har ändå ett mindre medlemstapp än om man tittar några år tillbaka. Hade vi inte jobbat med den här frågan hade det sett värre ut, men vi kan aldrig slå oss till ro. Vi måste hela tiden fortsätta att jobba för att de som är unga och har otrygga anställningar ska få den trygghet facket ger.
Johanna Wreder