Ingen valinformation på NCC. Byggnads ombudsman Arne Nilsson och socialdemokratiske riksdagsmannen Raimo Pärssinen möter arbetarna utanför.

Foto: Markus Dahlberg

Politik är en självklarhet även på jobbet, anser facket, men arbetsgivarna håller inte med. I Bollnäs fick Byggnads ombudsman Arne Nilsson och socialdemokratiske riksdagsmannen Raimo Pärssinen nobben när de ville träffa arbetarna på en NCC-arbetsplats.

I onsdags morse stod Anders Nilsson från Byggnads och Raimo Pärssinen från Socialdemokraterna utanför grindarna till NCC:s byggarbetsplats vid värmeverket i Bollnäs. Den politiska informationen skedde på arbetarnas frukostrast, men facket och politikern släpptes inte in.

– Jag tycker det är upprörande. Det är demokratiskt viktigt att vi får prata politik, säger Anders Nilsson.

Han har jobbat fackligt under fyra valrörelser och aldrig tidigare stängts ute när han besökt arbetsplatser tillsammans med politiker.

NCC har i ett brev till de anställda slagit fast att arbetsplatserna ska vara politiskt neutrala och att politiska möten inte får ske på jobbet.

– Man får jättegärna diskutera politik på fikarasten, och vi uppmuntrar givetvis att man tar ställning politiskt och gör ett medvetet val. Men informationen får man inhämta på fritiden och inte i våra lokaler, säger Johan Gillberg, talesman i fackliga frågor på NCC.

Flera arbetsgivarorganisationer delar inställningen, liksom Svenskt Näringsliv som rekommenderar en restriktiv hållning till politisk verksamhet på arbetsplatserna.

– Det finns ingen skyldighet i lagen att tillåta det, och vi anser att det är olämpligt säger Lars Gellner, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv.

Politisk verksamhet
kan störa produktionen, och det finns tillräckligt med information från partierna utanför jobbet, enligt Lars Gellner. Men det är ändå upp till varje arbetsgivare att fatta beslutet.

– Men om de säger ja till politisk verksamhet rekommenderar vi att alla politiska block behandlas lika.

LO ser bara fördelar med valinformation på jobbet och uppmuntrar fackklubbar att ordna politiska möten.

– Det är en fråga om demokrati och om att få folk att gå och rösta. Att prata politik på jobbet är bra och det hör ihop med att prata om fackliga frågor, säger Ulla Lindqvist, LO:s vice ordförande.

Hon tycker
att facket ska fortsätta att bjuda in politiker och att det är dubbelmoral av arbetsgivarna att säga att alla partier i så fall bör få komma till tals.

– Hur mycket har inte Reinfeldt varit ute på arbetsplatserna? Det är väldigt många arbetsgivare som drar dit borgerliga politiker. Då är det okej, men när det handlar om facket och Socialdemokraterna så ska arbetsplatsen vara neutral. Jag köper inte det. Att få fler att gå rösta borde vara en viktig fråga även för arbetsgivarna.

Fakta

Politik på jobbet
• Det finns ingen generell rättighet för facket att sprida politisk information eller hålla politiska möten på arbetsplatserna, enligt vare sig förtroendemannalagen eller grundlagen om yttrandefrihet. Arbetsgivaren avgör vad som är tillåtet på arbetsplatsen, men alla anställda har rätt att diskutera politik så länge det inte stör produktionen.
• Fackklubbar får också använda sina egna anslagstavlor till att berätta om hur de ser på frågor som rör den fackliga verksamheten, även när det gäller politik. Klubbar kan också bjuda in politiker till medlemsmöten så länge det är fackliga frågor som avhandlas.