Både antalet jobb och antalet arbetslösa ökade under det senaste året.

Antalet sysselsatta ökade med 98 000 på ett år mellan juli 2009 och juli 2010, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Ökningen är statistiskt säkerställd. Framför allt är det männen som får jobb.

Antalet arbetslösa ökade med 17 000 till 415 000, 217 000 män och 197 000 kvinnor. Ökningen är för liten för att vara statistiskt säkerställd. Arbetslösheten var 8,0 procent.

157 000 unga mellan 15-24 år var arbetslösa – 2 000 fler än i juli 2009. Ungdomsarbetslösheten var 19,7 procent.

138 000 människor var långtidsarbetslösa – plus 14 000 på ett år. Det betyder att var tredje arbetslös har gått utan jobb i minst ett halvår.

Antalet anställda ökade med 82 000. Nästan hela ökningen bestod av tillfälliga jobb. Det beror framför allt på att fler ungdomar fick sommarjobb i år än 2009.

Enligt säsongsrensade data var antalet sysselsatta drygt 4,5 miljoner och antalet arbetslösa 423 000 eller 8,5 procent.

Detta enligt SCB:s arbetskraftsundersökning som publicerades på förmiddagen i dag. Alla siffror gäller befolkningen mellan 15 och 74 år.