Centerpartiet ligger sämst till i LO-opinion. Två av tre vill att partiet ska åka ur riksdagen.

”Partiet har inget som helst berättigande”, ”centern är fackfientligt” och ”har svikit sina kärnväljare”. Det är några synpunkter.

Tre riksdagspartier ligger nära fyraprocentsspärren i opinionsmätningarna. De övriga är Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. En av tre i LO-opinion vill att Kristdemokraterna ska åka ur riksdagen i valet. Några enstaka, noga räknat tre procent, vill bli av med Vänsterpartiet.

LO-opinion valde bland fyra partier. Miljöpartiet brukar ligga dåligt till i LO-opinion och var med av det skälet – men nu vill bara fem procent att partiet ska åka ur riksdagen.

Så långt vad folk i LO-opinion önskar sig.

Vad de tror
är en annan sak. Två av tre tror inte att något av riksdagspartierna åker ut efter valet.

Majoriteten, 55 procent, tror inte heller att Sverigedemokraterna kommer in.

Rikard Brennius, Ystad, brevbärare i Malmö och aktiv i Seko, hör till majoriteten men medger att hans nejsvar kan bero på önsketänkande. Och om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen får arbetarrörelsen ta på sig en del av ansvaret.

– Vi har inte klarat av att hålla fokus på klasskonflikterna i samhället. Vi har inte drivit rättvisefrågorna tillräckligt hårt, utan tvärtom har många i arbetarrörelsen ställt upp på marknadsliberaliseringen, anser han och fortsätter:

– Liberaliseringen skapar klyftor som skapar missnöje. Vårt svar måste vara ett mer rättvist samhälle med mindre klyftor.