På en kräftskiva i veckan hamnade jag i diskussion med en person som menade att regeringen Reinfeldt ändå gjort ett bra jobb under krisen. För mig är det en obegriplig åsikt. Men jag kunde konstatera att den verkar väl spridd.

Klyftorna har ökat, välfärdssektorn har stora eftersatta behov, arbetslösheten är skyhög, socialförsäkringarna ger inte längre någon inkomsttrygghet, och så vidare – men de har gjort ett bra jobb. Med vadå, undrar jag?

Man måste komma ihåg att det mesta som varit positivt med den svenska ekonomiska utvecklingen under krisen inte på något sätt haft med alliansens politik att göra.

I stället har det i grunden handlat om att vi stått utanför EMU och därmed kunnat åtnjuta en kraftfull stabiliserande politik. Riksbankens snabba räntesänkningar från 4,75 till 0,25 procent bidrog tillsammans med en försvagad krona till en kraftfull stimulans tidigt i krisen.

Exporten som var svårt sargad av den globala finans- och efterfrågekrisen fick understöd genom kronförsvagningen. Den inhemska tjänstesektorn fick välbehövliga konsumtionsförstärkningar genom att fler valde att stanna i Sverige och genom ökat antal besök från utlandet.

Men som sagt, detta var ju svenska folkets förtjänst – inte herrar Reinfeldt och Borg. De vill ju inte ens ha kvar vår självständighet från euron.

Dessutom tycker jag att det är egendomligt att vi inte får höra mer om alliansens stora misslyckande under krisen. Det handlar om den kraftiga ökningen av arbetslösheten. Alliansen har ju här hittat ett mantra där de hela tiden säger att vi gått igenom en svår kris. Men frågan är varför inga granskande medier vill ställa dem till svars.

För om man bara tittar på eurostats statistik så har arbetslösheten i Sverige stigit mer än i många andra europeiska länder under krisen. Detta trots fördelarna som vi haft av vår självständiga krona. Alliansregeringens underlåtenhet att snabbt och effektivt stimulera ekonomin med egna stimulanspaket är fortfarande något som gör att vi tvingas leva med hög arbetslöshet lång tid framöver.

Under krisen inledning kritiserades regeringen av många ekonomer för att de inte gjorde något aktivt. De paket som kom var för små, de kom för sent och de var felkonstruerade. Ett exempel var det ökade stödet till kommuner och landsting som var alldeles för litet, kom sent och var konstruerat så att kommunerna inte vågade satsa eftersom pengarna bara var tillfälliga. I stället fortsatte kommuner och landsting att säga upp personal, trots stora behov.

Ett väl utfört regeringsarbete? Nej, knappast!

I den förra valrörelsen 2006 var det med rätta jobben som stod i centrum. Man kan undra varför det är så tyst i medierna om detta nu?