Skatter har seglat upp som en viktig fråga i valet. Men osäkerheten är fortfarande stor om vilka förslag blocken till slut går fram med.

– Skillnaden i skatt mellan pensionärer och löntagare ska halveras under nästa mandatperiod, sa Fredrik Reinfeldt nyligen.

– Om ekonomin blir bra ska skatteskillnaden mellan löntagare och pensionärer försvinna helt, kontrade Mona Sahlin snabbt med.

Båda dessa utspel har rört om i skattediskussionerna inför valet.

Men ingen av de två partiledarna har sina utspel särskilt förankrade hos blockkamraterna.

Utspelen har riktat strålkastaren på pensionärernas skatter, men Fredrik Reinfeldt presenterade även andra skatteförslag.

I moderaternas Sverige ska till exempel ett femte steg av jobbskatteavdraget genomföras. För ett vårdbiträde skulle förslaget innebära 193 kronor i sänkt skatt per månad, samtidigt som en överläkare skulle få 374 kronor.

Dessutom vill Moderaterna höja skiktgränsen för statlig skatt. Denna förändring ger inte vårdbiträdet någon skattesänkning alls, medan överläkaren får ytterligare 262 kronor i sänkt skatt.

Men för Moderaterna återstår att prata sig samman med övriga allianspartier.

Och varje parti har sina hjärtefrågor.

Slopad värnskatt är till exempel en fråga som Folkpartiet har drivit hårt.

– Det hänger ju på vad de andra tycker, men för oss i Folkpartiet är det viktigt, betonade Jan Björklund tidigare i sommar.

Men något sådant förslag finns inte i Moderaternas jobbpaket.

Även i företagsbeskattningen finns sprickor.

– Vi föreslår här i dag en halvering av tjänstemomsen, i första hand för restauranger och frisörer, sade Maud Olofsson redan i Almedalen i juli.

Det skulle dessutom införas redan under 2011, föreslog hon.

Men någon sådan sänkning finns inte heller med hos Moderaterna.

Kristdemokraterna å sin sida vill generellt sänka arbetsgivaravgiften.

– Vi har prioriterat en sänkning av arbetsgivaravgifterna för att det ska bli billigare att anställa, säger finansmarknadsminister Mats Odell.

Och även i den gångna helgens skattedebatt, som till stor del berörde pensionärernas skatter, finns skillnader.

KD:s partiledare Göran Hägglund sa redan i förra veckan att han ville satsa 2,5 miljarder kronor extra på skattesänkningar för pensionärer. Det är oklart hur KD nu ställer sig, eftersom Fredrik Reinfeldt redan plussat på så att det blir 4,8 miljarder extra.

Men motsättningar finns också inom det rödgröna blocket.

Varken Vänsterpartiet eller Miljöpartiet vill gå emot Mona Sahlins nya löfte att slopa skillnaden helt mellan pensionärer och anställda, men de ställer sig inte heller bakom det.

– Vi har inte slutgiltigt förhandlat exakta saker, säger Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson.

Däremot öppnar Miljöpartiet för en sänkning av skatten för pensionärer redan under nästa år, men med hur mycket har det ännu inte preciserat.

Enligt Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly ligger Mona Sahlins förslag i linje med vad också hans parti tycker. Däremot är det oklart när det bör genomföras, eftersom Vänsterpartiet också vill prioritera att anställa fler inom offentlig sektor.

Trots att det nu bara är några veckor kvar till valet är det alltså fortfarande oklart hur mycket blocken kommer att gå fram gemensamt och hur mycket varje parti vill profilera sig själva i skattefrågorna.

Skatterna

Huvudmotsättningar mellan block och partier:

• Pensionärernas skatter
Moderaterna vill halvera skillnaden gentemot löntagare. Socialdemokraterna vill avskaffa skillnaden helt. Miljöpartiet vill sänka skatten för pensionärer redan nästa år.
• Jobbskatte­avdraget
Alliansen vill behålla och utöka det.
De rödgröna vill stoppa fler steg men föreslår inte en tillbakagång med generella skattehöjningar på arbete.
• Arbetsgivar­avgiften
Främst KD driver på för att sänka arbetsgivaravgiften.
• Förmögenhetsskatten
Alliansen vill inte ha någon förändring. De rödgröna öppnar för att återinföra den.
• Rut- och rotavdrag
Alliansen vill behålla avdragen. De rödgröna vill slopa rut och utöka men tidsbegränsa rot.
• Värnskatten
Folkpartiet driver hårdast att slopa värnskatten. Moderaterna driver inte frågan men vill i stället att färre ska betala statlig skatt.