Sverige har västvärldens mest generösa och jämställda föräldra­försäkring. Tre amerikanska forskare har granskat föräldrars ekonomiska möjligheter att vara lediga i olika länder.

– Sverige har nått toppen genom att vara öppna inför att se över försäkringen. I kontrast till många andra länder har svenskarna varit villiga att genomföra förändringar, säger ekonomen Rebvecca Ray, en av rapportförfattarna.

– Den svenska jämställdhetsbonusen är ett nyligen taget steg framåt, fortsätter Rebecca Ray som inledde sin forskning kring föräldraförsäkringen i olika länder för flera år sedan.

Studien publicerades i sommar i den ansedda forskartidskriften Journal of European Social Policy. Rebecca Ray och de andra har jämfört föräldraförsäkringssystemen i 21 länder som ingår i den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD. Eftersom längden på ledigheten, och ersättningsnivåerna varierar mycket mellan länderna, så räknar forskarna om dessa till fullt betalda ledighetsveckor för att jämföra hur generösa länderna är.

Sverige och Tyskland, som med detta sätt att räkna erbjuder 47 veckors betald föräldraledighet, ligger i delad topp.

I ett nästa steg jämför forskarna hur pass jämställda systemen är. Det görs genom att undersöka i vilken utsträckning försäkringen uppmuntrar att föräldrarna delar på ledigheten och att båda deltar fullt ut i arbetslivet.

– Tradition och ekonomi är två stora hinder för jämställdhet i föräldraledigheten. Män behöver tid som är reserverad för dem, för att göra det socialt accepterat för pappor att ta föräldraledigt. Ersättningsnivån måste också vara hög, så att familjerna har råd att låta papporna vara hemma, säger Rebecca Ray.

I jämställdhetsindexet som forskarna har skapat får Sverige 14 av 15 möjliga poäng. Det placerar oss ett par snäpp över våra nordiska grannar Finland och Norge.

Enligt Rebecca Ray är det slående vilka stora olikheter som råder på föräldraförsäkringsområdet. Till exempel erbjuder länder som Frankrike och Spanien långa perioder, sex år eller mer, då en av föräldrarna kan vara hemma och fortfarande vara garanterade sitt gamla jobb. Däremot är den betalda delen av ledigheten är mindre än ett halvår.

– Deras regelverk indikerar att den kulturella förståelsen är att mammorna ska vara hemma och ta hand om barnen. Föräldraförsäkringarna ger ofta en klar inblick i hur integrerad arbetskraften är och pappornas roll i hemmen, säger Rebecca Ray, vars hemland hamnar sist i listan på hur lång ledighet nyblivna föräldrar kan räkna med.

I USA och Australien är den fullbetalda föräldraledigheten noll veckor.

Fakta

Jämställdhetsbonus

Syftet med den svenska jämställdhetsbonusen, som gäller för barn födda efter 30 juni 2008, är att med hjälp av pengar förmå föräldrarna att dela barnledigheten mer lika. Så här fungerar den:
• Föräldrarna kan få en bonus på maximalt 100 kronor per dag genom en skattereduktion.
• Först måste dock de 60 dagar som är reserverade för mamman respektive pappan tas ut.
• Maxbeloppet är 13 500 kronor.
• Pengarna går till den förälder som totalt har tagit ut flest dagar med föräldrapenning – för de dagar som han eller hon arbetar eller studerar när den andra föräldern tar ut föräldrapenning.

Källa: Försäkringskassan