Trädamm från mjuka träslag ger besvär med ögon och luftvägar för anställda. Och på få arbetsplatser finns, och används, rätt skydd.

Problem med ögon, nästa och andning är vanligt bland anställda inom skogsindustrin som arbetar med mjuka träslag ­– barrträd.

Det visar en undersökning som Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Skåne universitetssjukhus genomförde förra hösten.

– Vi hade en hel del patienter från den industrin som kom in med besvär. Därför ville vi titta närmare på det, säger regionmiljösköterskan Else-Marie Åkerberg på AMM.

99 anställda på fem olika företag har svarat på enkäten. De flesta är män som jobbat länge, mer än tolv år, i branschen. Närmare en tredjedel uppgav att de hade arbetsrelaterade problem med näsan.

Det var mer vanligt bland dem som jobbat mer än tolv år. Även torrhosta, kronisk bronkit, rinnande och kliande ögon var vanliga.

Endast 15 personer svarade att de någon gång använder andningsskydd, medan alla använder hörskelskydd regelbundet.

Just andningsskydd är det tips Else-Marie Åkerberg ger för att skydda sig mot trädammet. Och att företagen installerar utsug vid särskilda arbetsmoment. Något som ofta saknades på de fem undersökta arbetsplatserna.

Enligt studien är arbetsmiljön bland enbart mjuka träslag relativt outforskad. Det beror på att de flesta företag arbetar både med barr- och lövträd.

Else-Marie Åkerberg och hennes kolleger fortsätter därför granskningen av skogsindustrin i södra sjukvårdsregionen, ­Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne, under hösten.

Man behöver få in fler svar för att säkerställa statistiken. Dessutom kommer yrkeshygieniker att åka ut och mäta trädammet i luften vid två av de företag där anställda redan har svarat på frågor om arbetsmiljön.

Fakta

3 av 4 arbetsskador orsakade av trädamm rör luftvägar

Exponering för trädamm kan i värsta fall medföra kronisk bronkit, astma och förändringar i lungfunktionen. 75 procent av de anmälda arbetsskador som orsakats av trädamm rör andningsvägarna.

• Vid manuell bearbetning är exponeringen högre. Handhållna maskiner ska ha utsug.
• Kontinuerliga kontroller av maskinutsug och slangar för att förhindra läckage.
• Torrsopa inte i onödan.
• Städa ofta, men sug bort dammet.
• God allmänventilationen.
• Drifts- och underhållsrutiner för ventilationsanläggningen inklusive byte av filter.
• Använd andningsskydd vid justeringar inne i en maskin eller vid sanering av maskin.

Källa: Arbetsmiljöverket