Ett kvalitetsregister, en studie på utförsäkrade och multirehabilitering för dem med psykisk ohälsa. Förslagen finns i delbetänkandet från Rehabiliteringsrådet.

Varför går personer sjukskrivna i åratal utan att något händer? De drygt 40 000 personer som utförsäkrades från sjukförsäkringen i början av året kan sitta inne på svaret.

– Där finns mycket kunskap att hämta, säger Rehabiliteringsrådets ordförande Åke Nygren, och föreslår att grundlig studie görs på gruppen och dess erfarenheter.

Rådet fick i början av året i uppgift att se över hur rehabiliteringen kan förbättras inom rehabiliteringsgarantin och ge förslag på hur den ska se ut efter den första januari nästa år.

En grupp experter runt om i landet har sett över forskningen på fyra områden inom rehabilitering: smärttillstånd i rörelseorganen, psykisk ohälsa, tumörsjukdomar samt skallskador och stroke.

– Det görs väldigt mycket forskning kring rehabilitering i världen, men väldigt lite av den har återgång i arbetet som mål. Studierna handlar i stället om minskad smärta och ökad livskvalitet, säger Åke Nygren.

Något enkelt facit över vilken rehabilitering som är bäst går inte att ge. Det man vet är att den multimodala rehabiliteringen, det vill säga den kombinerade, fungerar.

För fysiska smärttillstånd finns multimodal rehabilitering och KBT (kognitiv beteendeterapi) inom den statliga rehabiliteringsgarantin, för psykisk ohälsa finns hittills bara KBT.

Utredningen föreslår att garantin innefattar en multimodal behandling också för psykisk ohälsa.

– Lägg till situationen på arbetsplatsen, säger Åke Nygren.

Eftersom forskningen är bristfällig föreslås ett kvalitetsregister över sjukskrivnas rehabilitering, som kan bli en värdefull källa till kunskap över vad som verkligen fungerar.

I delbetänkandet, som överlämnades till regeringen på måndagen, ingår också förslag om lönebidrag för äldre deltidssjukskrivna som hellre än att söka nytt jobb för några år kan stanna kvar på tidigare arbetsplats, liksom ett utbildningsbidrag för dem som måste omskola sig på grund av besvär. 
Ytterligare medicinska tillstånd och insatser bör också troligen på sikt omfattas av rehabiliteringsgarantin, enligt delbetänkandet.