Kommunal har skrivit under två nya avtal med Vårdföretagarna och Sveriges hotell- och restaurangföretagare. De gäller ungefär 25 000 anställda i privata vårdföretag och ytterligare 3 500 privatanställda i kök på skolor, förskolor, äldreboenden och sjukhus.

Båda avtalen innebär att lönerna för heltidsanställda höjs med 970 kronor i två etapper. Det är samma löneökningar som i Kommunals avtal för 370 000 anställda i kommuner och landsting, men avtalstiden är en månad längre. Avtalen med de privata arbetsgivarna löper på 26 månader.

Avtalet med vårdföretagarna innebär att lönerna höjs med 490 kronor retroaktivt från den 1 juli och med ytterligare 480 kronor den 1 augusti nästa år. Avtalet gäller från och med den 1 juli i år till och med den 31 augusti 2012

De anställda i kommuner och landsting är garanterade minst 200 kronor på två år, men avtalet med Vårdföretagarna innehåller inga individuella garantier. Löneökningen fördelas efter lokala förhandlingar.

Lägstalönen för en heltidsanställd 19-åring höjs i två etapper till 16.070 kronor den 1 augusti 2011 i avtalet med Vårdföretagarna. Lägstalönerna för gymnasieutbildade med minst ett års yrkeserfarenhet höjs till 17.770 kronor den 1 augusti 2011.

Jourersättningen höjs med 8,1 procent från och med den 1 juli i år. Ob-ersättningen höjs den 1 juli nästa år i avtalet med Vårdföretagarna.

Avtalet med Sveriges hotell- och restaurangföretagare gäller från och med den 1 juni och löper ut den 31 juli 2012. Lönerna höjs med 430 kronor den 1 augusti, det vill säga två månader in på den nya avtalsperioden, och med 540 kronor den 1 juli nästa år.

Minimilönen för ungdomar höjs med 485 kronor under avtalsperioden – det vill säga hälften så mycket som lönerna i övrigt. Minimilönerna för vuxna höjs med 727:50 kronor – eller 75 procent av lönerna i övrigt.

Ob-tilläggen höjs med två procent den 1 januari 2012.

Båda avtalen föregicks av segslitna förhandlingar. Kommunal sade nej till medlarbud på båda avtalsområdena tidigare i somras. Nu har Kommunal förhandlat fram de nya avtalen direkt med motparten.