Det sägs att ojämlikhet och jämställdhet ska bli en valfråga.

Två böcker passar då väldigt bra i tiden: förutom Jämlikhetsanden 90-årige ekonomhistorikern Douglas Dowds Inequality and the global economic crisis (Pluto press).

Varför skulle jämlika samhällen vara bättre än motsatsen? Jo, ojämlikhet påverkar oss negativt både fysiskt och psykiskt, och kostar dessutom samhället stora summor i sjuk- och hälsovård, hög kriminalitet, sämre utbildning, dålig miljö, ökad rasism och förtryck, och sämre social rörlighet.

Kostnaderna har tidigare inte tagits på allvar, menar kritikerna.


Gamle Dowd, som i en mansålder
kämpat mot mainstreamekonomerna i USA, tar nobelpristagaren Paul Krugman till hjälp och kallar ekonomisk ojämlikhet ”en smitta som sprider sig i alla dimensioner av våra liv”.

Ett memento både för sittande och kommande regeringar måhända?

Mats Myrstener

Douglas Dowd

På Dowds hemsida kan man överblicka hans gärning och hitta texter för gratis nedladdning.