Fairtrade är organisationen som rättvisemärker produkter som tillverkats under schysta arbetsvillkor. Men den jobbar bara med utvecklingsländer.

Jon Bergeå, med tanke på arbetssituation för utländska bärplockare i Sverige: Vore det inte dags att rättvisemärka svenska bär?

– Vi märker bara produkter som framställs i utvecklingsländer så det är inte aktuellt att märka svenska bär. Men det är klart att globaliseringen har gjort det mer komplicerat.

Vad menar du med att globaliseringen gör det komplicerat?

– Det är svårt situation när det kommer folk från Thailand och gör ett arbete i Sverige till arbetsförhållande de vanligtvis har i sitt eget land. Det är inte självklart att rättigheter efterlevs i rika länder – men hittills har vi på Fairtrade inte jobbat med det.

Men hur rättvist är det att bara märka varor från utvecklingsländer när arbetsvillkoren i rika länder kan vara lika dåliga?

– I länder som Sverige finns det många andra bra sätt att ta tillvara anställdas rättigheter. Fackföreningarna får verka fritt och är starka, det finns lagstiftning som är relativt bra, rättsväsendet fungerar, pressen är fri och kan ställa företag till svars. Eftersom Fairtrade har begränsade resurser har vi valt att fokusera på de områden där vi upplever att situationen för odlare och anställda är svårast.

Vad jobbar Fairtrade med nu?

– Just nu arbetar vi mycket med planeringen av höstens kampanj Fairtrade Fokus som går av stapeln den 18 till 31 oktober. Bland annat kommer producenter från Afrika hit och delar med sig av sina berättelser. Den 27 oktober hoppas vi få hela Sverige att delta i ett stort Fairtradefika. Målet är att slå rekordet från förra året på 150 000 personer.