Provjobb utan lön och svartjobb har blivit allt vanligare problem bland de unga som kontaktat fackets hjälptelefon i sommar.
– Gratisjobben verkar tyvärr bli fler, säger Sophia Andersson på LO.

En tjej provjobbade i en butik i tre veckor utan att få vare sig lön eller jobb. I stället fick hennes kompis provjobba gratis i butiken när hon fått sluta. Det är en av historierna som Sophia Andersson och hennes kollegor på LO:s hjälptelefon hört denna vecka.

– Det finns arbetsgivare som verkligen utnyttjar att unga vill ha jobb, och att de inte känner till sina rättigheter, säger Sophia Andersson som vikarierar som ungdomssekreterare på LO.

Provjobben utan lön verkar ha blivit vanligare de senaste åren, och det gäller även samtalen om svartjobb.

De vanligaste frågorna som sommarjobbarna ställer gäller lönen, men också arbetstid och arbetsmiljö är vanliga samtalsämnen.

– Årets värmebölja har lett till många samtal om hur varmt det egentligen får vara på jobbet, säger Sophia Andersson.

Många sommarjobbare har också fått hjälp på sina arbetsplatser av LO och förbundens sommarturné, facket på sommarjobbet.

I Stockholms län har facket under fem veckor besökt 2 703 arbetsplatser, och talat med nära 4 000 anställda.

– De flesta, även arbetsgivarna, är positiva och tycker att det är bra att vi kommer, säger Åsa Larsson som ansvarat för kampanjen på LO-distriktet i Stockholm.

Enligt henne är det är främst i små butiker, kaféer och glasskiosker som sommarjobbarna stöter på problem.

– Där jobbar många minderåriga ensamma och har kassaansvar. De kan inte gå ifrån och ta raster varken för att pinka eller äta lunch.

Det samma gäller jordgubbsförsäljarna, som är den mest utsatta yrkesgruppen, enligt Christer Sandström som ansvarar för kampanjen på LO i Skåne.

– De är unga och kan sitta ensamma vid vägkanten med många tusen i kassan. Och de tjänar långt under avtalsenlig lön. Vi har träffat unga som får runt 40 kronor i timmen.

Även om många unga fortfarande utnyttjas på sina sommarjobb ser Christer Sandström ändå en positiv trend. För varje år blir ungdomarna mer medvetna om sina rättigheter och fler kräver anställningsbevis, säger han.

– Vi har gjort ett jätte jobb och nått ut med informationen genom skolinformation. Det borde vi satsa ännu mer på i framtiden.

Nödtelefonen

  • För sextonde året i rad har fackens hjälptelefon ökat sin bemanning i sommar.
  • Tre av fyra som hör av sig är mellan 15 och 24 år. Fler kvinnor än män ringer.
  • Fackets hjälptelefon: 020 – 56 00 56.