Ensamhet kan förkorta ditt liv. Amerikanska forskare har i en omfattande rapport kommit fram till att ensamhet är jämförbart med riskfaktorer som rökning och alkoholkonsumtion.

Att vara ensam är lika farligt som att röka 15 cigaretter om dagen, inte träna alls eller att vara alkoholist. Enligt studien är det också dubbelt så farligt att vara ensam som att lida av fetma.

De amerikanska forskarna, med Julianne Holt-Lunstad i spetsen, hävdar att det finns anledning att tro att människor har blivit mer socialt isolerade.

“När någon är en del av en grupp och känner ansvar för andra människor ger det en känsla av mening och sammanhang. Det leder till att man tar bättre hand om sig och tar färre risker”, säger professor Julianne Holt-Lunstad i ett uttalande.

De amerikanska forskarna har gått igenom 148 olika studier om hur hälsan på verkas av ensamhet.

Studien baseras på över 300 000 människor och har publicerats i PLOS Medicine.

Och ensamheten tycks vara ett utbrett problem. Upp till tio procent av befolkningen i Storbritannien upplever till exempel att de ofta är ensamma, enligt statistik från Mental Health Foundation. Nära en tredjedel av britterna har en nära vän eller släkting som de tror är mycket ensamma.

Även i USA har av antalet personer som uppger att det inte har någon nära vän ökat kraftigt.