Turordningen i las bör slopas för småföretag, anser Centerpartiet och näringsminister Maud Olofsson. Förslaget retar facket och IF Metall kräver nu besked från arbetsmarknadsministern.

I ett brev som förbundet i dag skickat till arbetsmarknadsminister Tobias Billström, frågar facket om ministern delar Centerpartiets uppfattning, och hur han anser att anställningstryggheten i så fall ska skyddas i framtiden.

– För en del låter det kanske inte så allvarligt att undanta några småföretag. Men hur många är det? Bara IF Metall har 8 000 företag med färre än tio anställda, konstaterar IF Metalls ordförande Stefan Löfven i en kommentar till Centerns förslag.

Enligt facket kommer anställningstryggheten att försvinna i småföretagen om turordningsreglerna slopas. Vid uppsägningar på grund av arbetsbrist är det arbetsgivaren som ensidigt att det råder arbetsbrist och hur stor den är. I dag måste turordningsreglerna i las följas om arbetsgivaren inte kommer överens med facket om något annat. Men om turordningsreglerna slopas kan arbetsgivarna hävda att det råder arbetsbrist för att göra sig av med oönskade anställda.

– Det är för oss oacceptabelt, våra medlemmar ska ha en anställningstrygghet. Därför är vi tacksamma om vi får ett snabbt svar från arbetsmarknadsministern, säger Stefan Löfven.