Folkpartiledaren Jan Björklund anklagar Socialdemokraterna för att gå till val med gårdagens idéer med höjd beskattning på arbete, företagande och högre bidrag för att inte arbeta.

Till att börja med kan man konstatera att Jan Björklund inte gjort sin läxa när han kallar a-kassans ersättning för bidrag.

A-kassan är en försäkring. En försäkring som ursprungligen skapades av fackföreningarna med framför allt två syften. Dels att ge den som blivit arbetslös ett ekonomiskt skydd, dels att ge de som fortfarande hade jobb ett skydd mot en negativ lönekonkurrens från de arbetslösa.

De två syftena hänger ihop, den arbetslöse skulle få en så pass dräglig ersättning från a-kassan att denne inte tvingades sälja sig till arbetsmarknaden under de löner och villkor som fackföreningarna förhandlat fram.

Och så är det fortfarande, arbetslöshetsförsäkringen har samma syften i dag. Men detta har alliansregeringen under fyra år systematiskt sett till att slå sönder.

Först genom att lägga på en extra beskattning på a-kasseavgiften, (trots att den redan var överfinansierad) så att den för närmare en halv miljon människor blivit för dyr. Och dessutom genom att försämra ersättningen så att nästan ingen i dag får en dräglig ersättning när man blivit arbetslös.

Det är klassisk borgerlig politik. Det ligger i deras intressen att skapa en konkurrens om jobben för att pressa ner lönerna. Det gynnar nämligen de väljare som man i grund och botten företräder. Och det är inte arbetarklassen.

Det Socialdemokraterna går till val på i detta hänseende är att återställa a-kassan till den nivå som ursprungligen var menad att ge en skälig ersättning till dem som drabbas av arbetslöshet. Och att avgiften därför sätts till en nivå att människor faktiskt har råd.

I dag står som sagt närmare en halv miljon människor utan detta skydd, tala om ett utanförskap!

Socialdemokraterna går också till val på att återställa sjukförsäkringen. Gång på gång har vi kunnat läsa i pressen om människor som Försäkringskassan gjort inkomstlösa mitt i deras sjukdomssituation samtidigt som man säger åt dem att söka jobb på en arbetsmarknad som inte finns. Men detta är inte Försäkringskassans fel.

Det är alliansregeringen som skapat dessa regler Försäkringskassan har att rätta sig efter.

I båda dessa fall, och även i andra, krävs finansiering. Socialdemokraterna måste höja skatten. Än sen då?

Det är vad som krävs för att alla människor i vårt samhälle ska omfattas av en fungerande välfärd som inte styrs av privata vinstintressen i skatteparadis och som inte beror på om den enskilde människan har råd eller inte.

Vi utnyttjar alla varje dag saker och ting som bekostats av att vi alla betalar skatt. Det är vägar, kollektivtrafik, barnavårdscentraler, museer, tandläkarstolar och till och med kungabröllop.

Om vi inte betalar skatt så finns det inget samhälle.

Alliansregeringen har förvisso under de gångna fyra åren gjort så att jag och många med mig fått mer pengar i plånboken. Den som blivit arbetslös eller sjuk har fått betala. Det är de som har betalat mina extrapengar i plånboken.

Jag vill inte ha ett Sverige som bara ställer upp för den som har ett jobb eller ett företag, den som är frisk och som det går bra för. Men lämnar dem som drabbats av sjukdom eller arbetslöshet i sticket, att klara sig bäst de kan.

För att ändra på detta kommer jag att rösta på Socialdemokraterna den 19 september. Jag hoppas och tror att en majoritet av det svenska folket av de skäl jag redovisat här kommer att göra detsamma.

Och jag lovar alliansregeringen, att ni alla kommer att ha råd att bo kvar i Sverige ändå.

Jonas Ankarberg
Ombudman
Transports avdelning 12 i Malmö