Byggandet börjar ta fart igen. Sedan årsskiftet har arbetslösheten inom byggsektorn näst intill halverats. De närmaste åren kan det bli rejäl brist på yrkeskunniga.

Bostadsbrist, satsningar på infrastruktur, pensionsavgångar och efterlevande av regeringens klimatmål. Anledningarna är många till varför det kan bli svårt att få tag på kunnig byggarbetskraft de närmaste åren. Därtill arbetar omkring 3 000 byggnadsarbetare i Norge, och studenter från gymnasieskolan väljer andra yrkesbanor när de har svårt att hitta lärlingsplatser.

– Jag tror vi står inför den tuffaste utmaningen vi har haft på årtionden de närmaste fem åren, säger Bo Antoni, vd för byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation Sveriges Byggindustrier.

– Alla prognoser talar för att det kommer bli brist på personal i hela byggsektorn om konjunkturen fortsätter gå upp, säger Hans Tilly, ordförande för fackförbundet Byggnads.

Det är fortfarande en viss arbetslöshet i byggbranschen. I juli var 9 600 personer öppet arbetslösa inom sektorn, jämfört med 17 493 personer vid årsskiftet, enligt färsk månadsstatistik från Arbetsförmedlingen. Jämfört med i juni ökade antalet arbetslösa med nära 700 personer, men det är en normal säsongsvariation enligt Arbetsförmedlingen.

Störst är arbetslösheten bland snickare och elektriker, medan det i genomsnitt finns knappt tio arbetslösa anläggare i varje län.

– Om vårens anställningstakt håller i sig blir det brist på anläggningsarbetare och betongarbetare redan i höst, säger Per Samuelsson, nationell branschstrateg på Arbetsförmedlingen.

Även maskinförare hör till de yrkesgrupper där underskottet kan bli akut.

För lärlingar är arbetsmarknaden däremot fortsatt trög.

– Vid lågkonjunktur har arbetsgivarna inte plats för dem och vid högkonjunktur har de inte tid att ta hand om dem. Om vi ska ha det här systemet med gymnasieutbildning och sedan lärlingssystem måste de få bli klara med sina utbildningar, säger Per Samuelsson.

Efter en lågkonjunktur behöver byggbranschen normalt sett återanställa.

– Det ständigt återkommande problemet är att byggföretagen gör sig av med folk när konjunkturen viker. Lärlingar och andra går över till andra branscher, säger Hans Tilly.

Den här gången kan det bli mer problematiskt än vanligt att bygga upp kapaciteten.

– Det brukar ordna sig efter hand. Men nu behöver vi ytterligare arbetskraft för att bygga om i storleksordningen 700 000 lägenheter de närmaste tio åren, om regering och riksdag står fast vid klimatmålen att energieffektivisera lägenheter. Därtill har vi en hög medelålder i byggsektorn, säger Bo Antoni.

Läget i juli

I juli var 9 600 personer öppet arbetslösa inom byggsektorn, jämfört med 17 493 vid årsskiftet. Dessutom var 7 305 lärlingar inskrivna på arbetsförmedlingen, mot 7 686 vid årsskiftet.

Källa: Arbetsförmedlingen