Svaga och osäkra chefer bäddar för mobbning på jobbet, skriver tre experter i en artikel på Dagens Nyheters debattsida.

Tryggare anställningsförhållanden och annorlunda chefsrekrytering är motkuren, svarar LO:s arbetsmiljöexpert Sven Bergström.

– Många gånger lägger man för stor vikt vid sakkompetens då man rekryterar chefer. Man borde lägga mer fokus på ledaregenskaper. En bra chef känner sig inte hotad av medarbetarna utan ser samverkan som en resurs, säger Bergström till TT.

Han har jobbat med arbetsmiljöfrågor inom LO sedan 1975, och håller helt med stressforskarna Gabriel Oxenstierna, Töres Theorell och Stig Elofsson om det de skriver i lördagens DN — att omorganisationer och dåligt ledarskap bäddar för mobbning på arbetsplatsen. Trion anser att det är centralt att anställda är delaktiga i organisationsförändringar.

”Att få ta egna beslut och vara ansvarig för dem och ha kontroll i och över sitt arbete är också viktiga skyddande faktorer”, skriver forskarna.

– Osäkra anställningsformer och olika typer av hot mot organisationen skapar en konkurrenssituation där kritiska medarbetare bedöms som en belastning. Och märker man att det finns någon som alla hackar på blir det gärna precis som i skolan, att man drar sig för att säga ifrån av rädsla för att själv råka illa ut, säger Sven Bergström.

Experterna hävdar att den som mobbas sällan ensam kan bryta sig ur en sammansvärjning där arbetsgivare, kollegor, företagshälsovård och andra medverkar i mobbning i en ”samförståndets kultur”. Sven Bergström bekräftar den bilden:

– Mobbning är knepigt och många gånger svårt för facket att hantera, eftersom ingen vill avvika från majoriteten och ta den mobbade i försvar. Då blir det svårt att få fram belägg och facket står handfallna, säger han.

Experternas förslag är att man inrättar en ”oberoende instans som kan undsätta offren och driva en rättslig process så att tillämpningen av gällade lag skärps”. Arbetsmiljöinspektörerna kan vara lämpliga för detta uppdrag, skriver forskarna, och trycker samtidigt på vikten av att hjälpa offren med kvalificerad terapi.

”Givetvis ska vi ha nolltollerans för mobbning på våra arbetsplatser!” avslutar de.