Tyska IG Metall gick med på frysta löner i år inom verkstadsindustrin. Men tysk ekonomi återhämtar sig och facket är tillbaka med krav på högre löneökningar än under krisen.

IG Metall, med cirka 2,3 miljoner medlemmar ändrar strategi i takt med att tysk ekonomi återhämtar sig.

I den avtalsrörelse som börjar den 27 augusti för 110.000 stålverksarbetare är rena löneökningar i fokus samt en minskning av inhyrda arbetstagare.

Sådana krav går före de om säkra jobb, betonar Berthold Huber, IG Metalls ordförande i Financial Times.

Höga löneökningar innebär att ekonomin återhämtar sig ännu snabbare eftersom tyskarnas köpkraft då blir starkare. Det är nu dags för företagen att betala tillbaka lite till återhållsamma löntagare, anser Berthold Huber.

Tyska arbetsgivare manar till vidare återhållsamhet. Återhämtningen måste först visa sig vara hållbar, anser de.