Det thailändska fackförbundet Migrant Workers Thailand driver 150 rättsfall kopplade till bärplockarnas situation i Sverige. 
Nu kommer krav på att regeringarna i Thailand och Sverige ska samarbeta för att stoppa de oseriösa bemanningsföretagen.

Facket driver ett stort antal rättsfall som rör thailändska bärplockare som arbetat i bland annat Sverige och Polen. Ett intensivt arbete pågår för att öka medvetenheten om att hur jobbförmedlarna som rekryterar bärplockarna gör för att mjölka dem på pengar. Facket försöker också sedan länge få regeringen att betala ut en ekonomisk kompensation till de bärplockare som redan skuldsatts i hemlandet efter bärplockarresor till Sverige.

– Men ännu har de inte fått någon kompensation alls, säger Patchanee Kumnak, programkordinator för Thai Labour Campaign, en ideell organisation som jobbar för arbetarnas rättigheter och för att öka medvetenheten om arbetarnas frågor globalt.

Patchanee Kumnak berättar att man från fackligt håll vill se en överenskommelse mellan de svenska och thailändska regeringarna för att sätta stopp för de oseriösa bemanningsföretagens rekryteringar. Bärplockarna har tvingats betala avgifter för transport, resa, mat och uppehälle till de thailändska bemanningsföretagen.

– Det är väldigt svårt för arbetarna att ha råd med det. Vi vill att de svenska arbetsgivarna betalar dessa utgifter, men det har de inte alls varit beredda att göra, säger Patchanee Kumnak.

Migrant Workers Thailand och nätverket NAT, som arbetar mot trafficing arbetar även med att fastställa om bemanningsföretagens arbetsmetoder kan likställas med trafficing enligt thailändsk lag. Detta eftersom bärplockare lurats till länder som Sverige med löften om att de ska få höga löner, men i stället får de bara en massa kostnader för resor, boende och transporter. Det gör att bärplockarna trots garantilöner inte får ekonomin att gå ihop.

Samma slutsats har även fackförbundet Kommunal i Norrbotten dragit efter att ha gjort egna beräkningar på bärplockarnas inkomster och utgifter. Förbundet håller med om att de oseriösa bemanningsföretagen måste stoppas.

– Vi vill att företagen tecknar kollektivavtal, följer de minimilöner som är och har de försäkringar som ingår. Men sedan kan vi inte göra så mycket åt andra kostnader som blir runt omkring, säger Jörgen Gustavsson, ombudsman på Kommunals förbundskontor.