Sjukskrivningarna har gått ner stadigt sedan 2003, men nu har nedgången avstannat och sjukskrivningstalen ligger på en stabil nivå, enligt Försäkringskassan.

Ohälsotalet, det vill säga det genomsnittliga antalet hela sjukskrivningsdagar per år och person, väntas minska fram till 2014 — men i långsammare takt än tidigare, visar en ny prognos från Försäkringskassan. 2003 var svensken i genomsnitt sjukskriven 15,9 hela dagar. Förra året var sjukskrivningsdagarna 6,1 och i år väntas de blir 5,1, en nivå de beräknas ligga på även 2014.

– Minskningsutrymmet har börjat försvinna. Det finns en lägsta nivå. Folk blir ju sjuka och tappar arbetsförmågan, säger Mathias Johansson, analytiker på Försäkringskassan.

Sjukskrivingstalen bedöms nu ha hamnat på en stabil nivå, som kännetecknas av att det inte sker några kraftiga upp- och nedgångar flera år i följd. Enligt Mathias Johansson ligger den stabila nivån på ungefär 100 000 pågående sjukfall per månad.

Han lyfter fram flera förklaringar till att sjukskrivningarna har minskat så kraftigt sedan 2003.

– En förändrad attityd i samhället har bidragit till minskningen. Det gäller allt ifrån mediedebatten till hur politiker och medborgare ser på sjukskrivningar.

Försäkringskassans förstatligande vid årsskiftet 2004/2005 anges som en annan orsak till att sjukskrivningarna blivit färre på senare år. Syftet med reformen var att få bort de regionala skillnaderna vid bedömningar av rätten till sjukpenning.

De nya sjukförsäkringsreglerna från 2008, den så kallade rehabiliteringskedjan med fasta tidsgränser för hur länge en person får vara sjukskriven, anses också ha bidragit till utvecklingen — dock oklart hur mycket.