En kvinna från Vårgårda nekades jobb i en butik för att hon var gravid. 
Nu får hon 100 000 kronor i skadestånd efter en förlikning med företaget.

Kvinnan hade först en praktikplats i butiken via Arbetsförmedlingen under våren. Det gick så bra att hon fick sommarjobb i butiken under juni och juli. Att kvinnan var gravid var inget problem försäkrade arbetsgivaren, eftersom barnet skulle komma först i augusti.

Kvinnan sökte även en tillsvidareanställning i butiken som skulle starta till hösten, men då blev det stopp. Arbetsgivaren valde att i stället anställa en annan person, med hänvisning till att kvinnan skulle vara föräldraledig och att företaget var litet. 
Diskrimineringsombudsmannen, DO ger kvinnan rätt och bedömer att hon blivit missgynnad som en direkt följd av graviditeten och den efterkommande föräldraledigheten. Företaget förnekar dock diskriminering. Men DO och arbetsgivaren har genom en överenskommelse löst tvisten. Genom förlikning får kvinnan 100 000 kronor i skadestånd.