Östeuropéer arbetar fler timmar i veckan än västeuropéer, visar den årliga statistiken från EU:s arbetslivsinstitut i Dublin. Sverige är bland de länder som har flest lediga dagar och lägst antal arbetstimmar per vecka.

Fransmännen har den lägsta arbetstiden i genomsnitt i EU:s 27 länder. Snäppet mer arbetar danskar och svenskar, ungefär 37 timmar i veckan jämfört med fransmännens 35,5.

När statistikerna i Dublin också räknar in helgdagar och annan ledighet som är reglerad i lag och kollektivavtal är det arbetstagarna i Frankrike, Danmark och Sverige som är mest lediga. Ungrare och bulgarer arbetar betydligt fler timmar.

I genomsnitt arbetar en ungersk löntagare 261 fler timmar, ungefär 17 procent, mer än den genomsnittliga franska löntagaren.

Också antalet betalda lediga dagar och helgdagar skiljer sig åt; Från 40,5 dagar i Tyskland till endast 28 dagar i Ungern, en skillnad på två och en halv arbetsveckor.

Medan den reglerade arbetstiden är ungefär densamma som året innan är tendensen att löntagarnas verkliga tid har förkortats. Det beror på alla överenskommelser om kortare arbetstid för att minska antalet varsel under recessionen, enligt rapporten från EU:s arbetslivsinstitut.