Efter lågkonjunkturen har trenden nästan varje månad varit att hushållen blir mer och mer positiva, enligt Maria Andersson, ansvarig för Konjunkturbarometern Hushåll.

Enligt Konjunkturinstitutets månadsbarometer steg hushållens konfidensindikator med 1,3 enheter mellan juni och juli. Indikatorn mäter uppfattningen om den egna och den svenska ekonomin.

– Själva ökningstakten börjar avta lite, men hushållen är ändå mer nöjda än på länge, säger Maria Andersson.

En av frågorna som ställts är hur hushållen ser på sin egen ekonomi nu jämfört med ett år tillbaka.

– De är mer nöjda än för en månad sedan. Det är likadant när det gäller hur de ser på Sveriges ekonomi. Där är de också lite mer positiva än i juni, säger Maria Andersson.

En annan fråga handlar om hur hushållen ser på utvecklingen på tolv månaders sikt. Och hushållen har fortsatt framtidstro.

– Det gäller speciellt för Sveriges ekonomi, säger Maria Andersson.

Även siffran för hur hushållen tror att den rörliga bostadsräntan ska utvecklas har blivit högre.

– Men då har ju Riksbanken under tiden också hunnit höja reporäntan, säger Maria Andersson

Däremot räknar tillverkningsindustrin med en mer dämpad tillväxt under den närmsta månaderna. Orderstocken har förbättrats men är ändå lite svagare än normalt.

Företagen planerar att fortsätta med sina nyrekryteringar och sysselsättningen har ökat. Men företagen tror dock att både order- och produktionstillväxten blir lägre under det tredje kvartalet.

För bygg och anläggning samt detaljhandel är läget oförändrat jämfört med junimånad.
Däremot steg indikatorn för den privata tjänstesektorn med fem enheter. Det ser KI-chefen Mats Dillén som ett tecken på att den svenska ekonomin har utvecklats starkt under det första halvåret.