När ungdomsarbetslösheten växer väljer många den norska arbetsmarknaden i stället.
Några väljer att ta vägen via bemanningsföretagen.
Där är undersköterskorna en vanlig grupp.

– Jag ser en ökning av antalet unga som åker till Norge och jobbar. Och det gäller sökande i alla kategorier. Ökningen är i samma proportion som vår egen arbetslöshet har stigit i Sverige, säger Pirjo Väänänen, euresrådgivare på Arbetsförmedlingen.

När vi i Sverige har över nio procents arbetslöshet ligger Norges på runt tre procent.

– Så visst finns det en efterfrågan, säger hon.

Över 80 000 svenskar har skattekort i Norge. Inom LO:s branscher är det främst jobb inom lager, hotell- och restaurang, bygg och vård som lockar svenskarna. De yngsta som hör av sig till Arbetsförmedlingen och vill jobba i Norge är gymnasieungdomar som ännu inte tagit studenten. De sökande svarar både på direktannonser och lägger in sina cv:s på bemanningsföretagens hemsidor. Flera av bemanningsföretagen är nischade.

– Det är till exempel många undersköterskor som söker jobb på det sättet, säger Pirjo Väänänen.

Men det är lättare för sjuksköterskor än för undersköterskor att få längre anställningar. För undersköterskorna handlar det oftast om sommarjobb.

–Vissa tycker att det kan vara smidigt att söka jobb via bemanningsföretagen eftersom undersköterska är ett legitimationsyrke i Norge. De här företagen kan alltså ombesörja detta och hjälpa några av undersköterskorna att skaffa legitimationen som krävs, säger Pirjo Väänänen.

Hur de arbetssökande väljer att ta sig till jobben i Norge beror på hur länge de tänkt stanna i landet.

–Är det bara för en kortare period så kan bemanningsföretagen vara ett alternativ, annars kanske man väljer att svara på direktannonser till arbetsgivaren, säger Pirjo Väänänen.

Det har varit något svårare för byggnadsarbetarna att få jobb på den norska arbetsmarknaden under en tid.

– Det som Norge kände av under den ekonomiska nedgången var just inom byggbranschen och industrin. Men nu börjar det komma igång igen även där, säger Pirjo Väänänen.

Att jobba i Norge kan vara ett sätt att behålla sin kompetens och erfarenhet tills arbetsmarknaden börjar ljusna igen i Sverige.
Och svenskarna är populära.

– Jag tycker att vi ska nog vara lite stolta över att våra arbetssökande är så välkomna att komma till andra länder, säger Pirjo Väänänen.

Enligt henne är det inte lika vanligt att svenskar söker jobb i Finland på grund av språket.

–Däremot skulle jag önska att vi kunde informera mer inför varje sommarsäsong om att det är stor efterfrågan på arbetskraft på Åland. Danmark finns det också möjligheter att jobba i, men det är väldigt mycket deltidsjobb där, mer än i Norge. Det kan vara en orsak till att man hellre vill till Norge, säger hon.

FAKTA: EURES

EURES, står för EURopean Employment Services. Det är ett nätverk av offentliga arbetsförmedlingar inom EU/EES och Schweiz. Nätverket ska främja den fria rörligheten på arbetsmarknaden.

KÄLLA: Arbetsförmedlingen