Försäkringskassan har fått ta emot 62 procent fler klagomål det senaste halvåret, jämfört med samma period i fjol. En orsak kan vara de ändrade reglerna i sjukförsäkringen.

Den som är missnöjd med ett beslut från Försäkringskassan kan överklaga det till Förvaltningsrätten.

Under de första sex månaderna förra året kom 9 400 mål in till förvaltningsdomstolarna. Det kan jämföras med 5 800 under det första halvåret i år, uppger SVT:s Rapport. Under hela förra året kom det in totalt 11 200 mål.

– Säkert är det flera faktorer som spelar in. En skulle kunna vara att medborgarna i större utsträckning tar tillvara sin rätt att pröva en myndighets beslut. Det ser vi som positivt ur rättsäkringssynpunkt”, säger Barbro Jonsson, tillförordnad försäkringsdirektör till Rapport.

Barbro Jonsson ser de nya reglerna i sjukförsäkringen som en annan möjlig orsak till det ökade antalet klagomål.

Reglerna ändrades i juli 2008. En tidsgräns infördes för hur länge man får vara sjukskriven. Vid årsskiftet utförsäkrades nära 15 000 personer.
– Det är en ny lagstiftning och det finns en del oklarheter fortfarande. Många känner inte till reglerna fullt ut ännu. Det kan leda till att man överklagar beslut i större utsträckning.