Lyssna till diskussioner om hur man bemöter hbt-personer i vården, eller varför så få brandmän är öppet homosexuella. Nu har årets Pridefestival dragit i gång i Stockholm, med seminarier, utställningar och debatter. Temat för årets Stockholm Pride är makt – ett tema som givetvis är intressant för facket.

Förutom i föreläsningar och seminarier (se programpunkterna längre ner) deltar många fackförbund även i Pride park med egna tält, och i den stora paraden på lördag. LO har i år en egen kortegevagn i paraden där bland andra LO:s andre vice ordförande Ulla Lindqvist och nya Kommunaltoppen Anneli Nordström ska åka med.

Här är de fackligaste godbitarna ur festivalprogrammet, hela programmet finns på stockholmpride.org.

Pride House / Kulturhuset i Stockholm

Måndag

16.00 Gaypolisföreningen 10 år – vad har hänt?

Debatt kring Gaypolisföreningens arbete med att synliggöra hbt-frågan inom Stockholmspolisen. Hur såg det ut för 10 år sedan? Vilka blir de framtida utmaningarna? Arr Polismyndigheten i Stockholms län

Tisdag

14.00 Interpellation: Trans och arbetsmarknad

Denna interpellation är en uppföljning av en aktion under 2009 mot flera rekryteringssajter, däribland Arbetsförmedlingen, som hade obligatoriska könsrutor vid registrering som arbetssökande. Löften gavs om att fixa detta under 2009. Snart är vi igenom halva 2010 och vi vill att något ska hända!

Interpellationen kommer att bestå av två talarstolar, en panel, en ordförande och en publik. Medverkar gör Anette Ahmed Lebbad (Feministiskt initiativ), Christian Möllerop (RFSL), Jan-Olof Dahlgren (Arbetsförmedlingen), Andy Candy (talesperson), Lukas Romson (KIM), Felix König (RFSL Ungdom), Esteban A. Calderón (Byrån för lika rättigheter), Lena Eriksson (FPES), Josefin Brink (Vänsterpartiet). Arr Feministiskt initiativ

Onsdag

12.00 Ta makten över din arbetsplats

Det är inte bara hbt-personer som går igenom en komma ut-process. Att ha syskon, släktingar eller kompisar som är hbt-personer kan också kräva en liknande process. Kom och hör hur vi gjorde och hur du kan få din arbetsplats att bli mer öppen. Ta makten över ditt arbetsliv! Arr Unionen

13.00 HBT-personers rätt – en fråga för facket

Fackförbundet SKTF lanserar sin nya webb-baserade hbt-utbildning ”ÖPPNA UPP!”. Utbildningen innehåller delar om arbetsgivarens, fackets och ditt ansvar för att utmana heteronormen och motverka diskriminering.

SKTF jobbar för att alla medlemmar, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck, ska kunna vara sig själva på arbetsplatsen och ha förtroende för sitt fackförbund. Nu ger vi en möjlighet att diskutera varför hbt-personers rättigheter är en fråga för facket. Arr SKTF

15.00 Nya ledare – nya vägar.

Ett inledande samtal mellan Anneli Nordström, nya ordföranden för Kommunal, och RFSL-ordföranden Ulrika Westerlund om vägen till ett öppet och tillåtande arbetsliv. Samtalet blir startskottet på en gemensam diskussion om vad Kommunal kan göra för att HBT+Kommunal ska ge makt. Arr Kommunal

Torsdag

12.00 Karriär är makt

Har du makten över din karriär eller har ditt jobb makten över dig? Kom och låt dig inspireras av karriärcoachen som har de rätta nycklarna till en ljusare karriär. Vi vill erbjuda Stockholm Pride-besökare ett gyllene tillfälle att fundera över sina arbetsliv och karriärer. Vi vill se ännu fler hbt-personer göra karriär och känna sig bra på arbetsmarknaden. Arr Unionen

13.00 Varför så få öppet homosexuella brandmän?

Hur hetero är egentligen brandmän? Vad är det som försiggår på stationen? Och vad har räddningstjänsten för strategier för att göra upp med föreställningar om att en ”riktig” brandman är en heterosexuell man? Mathias Ericson presenterar forskning kring yrkeskulturen inom räddningstjänsten och beskriver, med exempel hämtade från svensk såväl som internationell forskning, hur heteronormativitet tar sig uttryck och återskapas inom räddningstjänsten. Föredraget följs av en paneldiskussion om strategier för att arbeta normkritiskt inom räddningstjänsten. Arr MSB, Storstockholms brandförsvar m fl.

17.00 Vad vet lärarna?

Hur insatta är yrkesaktiva lärare i diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck? Vilka kunskaper har de om hbt-frågor, och framför allt inom trans? Vilka konsekvenser får deras förhållningssätt till kön och sexualitet för eleverna, och för tillämpningen av diskrimineringslagen? Det diskuteras och problematiseras i detta seminarium, med utgångspunkt i en kvalitativ uppsatsstudie genomförd vid Stockholms Universitet. Medverkande: Sanna Nilsson, vice förbundsordförande SFQ.

Jenny Löfberg, ordförande LR Stud. Peter Tai Christensen, DO. Lotta Björkman, lärare och författare. Arr Sveriges förenade HBTQ-studenter

Fredag

14.00 Bra bemötande – oavsett könsidentitet.

Sedan 2009 är transpersoner inkluderade i diskrimineringslagen. Att det är förbjudet att diskriminera människor på grund av ”könsöverskridande identitet eller uttryck” innebär till exempel att ingen har rätt att särbehandla en för att man inte uppträder som förväntat utifrån ens juridiska kön eller för att man inte identifierar sig som andra uppfattar en. Seminariet riktar sig främst till dig som möter klienter, patienter eller elever i din yrkesroll och tar även upp fakta kopplat till trans. Medverkande: Eddie Summanen. Arr RFSL Ungdom

14.00 Partiledardebatt.

Nu är det dags igen, valår betyder partiledare som debatterar hbtq-politik. Vad vill de göra med den makt de hoppas få i september? Samtliga partiers företrädare deltar utom KD. Arr RFSL

Pride på stan

Vasa goes Queer

Alla dagar på 26 juli-1 augusti kl 15.00 på Vasamuseet: Butch – eller ett friare liv? Det fanns ett flertal kvinnor under 1600-talet som, utklädda till män, arbetade som sjömän. Hur kunde deras liv se ut? Vasamuseet sätter kvinnorollen på 1600-talsskeppen under lupp. Visning på engelska.

Tisdag

12.30-20.00 HBTQ-sjuksköterskornas pridedag

En heldag för vårdpersonal, med föreläsningar och mingel

”Normer kring kön och sexualitet, genomgång av begrepp och hur påverkar normerna vården.”

Föreläsare: Fej Skants, leg. sjuksköterska och HBTQ-aktivist.

”Finns det guld vid regnbågens slut eller blir regnbågen grå? -En föreläsning om hbt-personers åldrande.”

Föreläsare: Mats Christiansen

Plats: Sjuksköterskornas hus, Baldersgatan 1, T-Tekniska högskolan. Pris 50 kronor för dem som inte är medlemmar i Riksföreningen HBTQ-sjuksköterskorna (även kallad Gaysyrrorna)

Torsdag

14.15 Gaypolisens 10-årsjubileum på Polismuséet: Gaypolisen – har den spelat någon roll?

Samtal med Göran Stanton och Ulrika Kvarnström. Max 40 personer.

På Polismuséet visas också hela Prideveckan ett bildspel med kommentarer kring viktiga händelser under de tio år som gått.

Pride Park / Djurgården vid Sjöhistoriska museet

Onsdag, torsdag och fredag kl 14-17

Sjuksköterskan 100 år – en fotoutställning om sjuksköterskans historia.

Onsdag

14-19 Arbetsterapeut och HBT?

Idag finns ett flertal yrkesföreningar som samlar hbt-personer. Vilket intresse finns det för att starta något liknande för oss arbetsterapeuter? Kom och samtala med Anna Lundberg, leg. arbetsterapeut, som nu funderar på att starta ett nätverk.

14.00-01.00 Träffa talespersonen för Riksföreningen för HBTQ-sjuksköterskor, Maria Sedemark.

Lördag

17.00 Träffa talespersonen för Riksföreningen för HBTQ-sjuksköterskor, Mia Löfgren