Maten blir allt dyrare. Från 2008 till 2009 steg priserna med nära tre procent, medan priserna på andra varor sjönk något under perioden.

Ökningen gällde de flesta livsmedel, men det är framför allt frukt, godis, glass, fisk och kött som blivit dyrare. Samtidigt har några varor, som citroner, vitkål, torskfilé och paprika, blivit billigare jämfört med 2008.

– Men tittar man från 2005 är de ändå högre, säger Olof Sköld, ansvarig för konsumentfrågor på Jordbruksverket.

Orsaken till prisstegringen tros bland annat vara ökade råvarupriser och den svaga kronkursen.

Matpriserna sjönk i förhållande till konsumentprisindex (KPI) efter det att jordbruket avreglerades i början av 1990-talet, en trend som fortsatte efter Sveriges inträde i EU 1995.

Men under de senaste åren tycks alltså matpriserna peka uppåt igen, medan priserna för övriga varor sjönk i stället i snitt något under perioden. Exakt vad det beror på är inte utrett.

– Räntekostnaderna på lån gjorde att boendekostnaderna minskade ganska mycket, och det är sådant som kan påverka, säger Sköld.

Ungefär 12 procent av hushållsbudgeten går till matköp i butiker, och den andelen har lega ganska konstant under 2000-talet. I den siffran ingår inte restaurangbesök.

Fredrik Hielscher och Elina Lundberg