Två nya lagar införs den första augusti. Butiker får då inte längre ta ut en extra avgift av dem som betalar med kort och om någon länsar ditt konto med hjälp av ditt kort begränsas din självrisk 12 000 kronor – om du inte bettet dig ”särskilt klandervärt”.

Lagarna innebär också att tillsynen över de företag som erbjuder betaltjänster stärks och det ska krävas tydliga regler för information om vilka avgifter som gäller, till exempel om du betalar via nätet för en vara.

– Den stora skillnaden för konsumenten blir att den extra avgiften vid kortbetalning tas bort, vilket också alltid har varit vår linje, säger Agneta Broberg på Konsumentverket.

Kommer mängden kontanter att minska i butikerna?

– Det är syftet med lagen så det får vi hoppas.

Handelsanställdas förbund har länge kämpat för att öka kortbetalningen för att värna medlemmarnas säkerhet. Rånrisken skulle minska betydligt om alla använde kort.

Handels ordförande Lars-Anders Häggström välkomnar den nya lagen.

– Extra avgifter på kortbetalning har gjort att vissa företag inte velat ta emot kort över huvud taget och folk har inte heller velat handla med kort, så vi ser det här som ett bra första steg.

Nästa steg enligt Lars-Anders Häggström är att minska alla andra avgifter runt korten. Årsavgiften för kort är ofta flera hundra kronor och många banker tar ut extra avgifter om man använder korten på vissa platser eller efter ett visst antal uttag.

– Att ta bort alla avgifter är nog en utopi eftersom det finns kostnader förknippade med korthantering precis som det finns det för kontanthantering. Men bankerna tar ibland ut rent ohemula avgifter och bör kunna se över sina marginaler.

American Express tar till exempel ut så höga avgifter att IKEA vägrar ta emot kortet, säger Lars-Anders Häggström.

Förra året införde handels ett eget kort med mycket låga avgifter för att ytterligare förenkla kortanvändningen.

Den andra nya lagen är minst lika viktig och gäller kundens eget ansvar om någon länsar kontot.

Grundregeln ska vara att du själv inte ska behöva stå för kostnaderna om någon olovligen tar ut pengar på ditt kort. Det gäller också vid ”lindriga fall av slarv”

Om någon kommer över din personliga kod och tar ut pengar får du dock betala en självrisk på 1 200 kronor och om du varit extra slarvig (grov oaktsamhet) medför den nya lagen att din kostnad begränsas med en ny maximigräns på högst 12 000 kronor.

Men, och det är viktigt att komma ihåg, du kan fortfarande få stå för hela kostnaden själv om ditt konto länsas. Det är om du har betett dig ”särskilt klandervärt”.

– Då kan man fråga sig vad är särskilt klandervärt betyder, och det får väl praxis utvisa, säger Agneta Broberg på Konsumentverket.