Många travintresserade kunde andas ut i helgen. I sista stund blev avtal klara för de anställda inom hästsporten, och den varslade strejken vid sex trav- och galoppbanor ställdes in.

– Avtalen blev klara med en noslängds marginal, säger Tommy Karlsson, förhandlare för Almega Tjänsteföretagen, apropå att uppgörelsen med Kommunal skrevs under några få timmar innan konflikten skulle bryta ut.

– Båda parter har fått kompromissa, men vi har äntligen fått avtal för våra medlemmar som ger löneökningar i nivå med vad andra på arbetsmarknaden har fått, kommenterar Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.

För stallpersonal hos travtränare och för instruktörer och stallpersonal vid ridhusen innebär avtalet att lönerna höjs med totalt 970 kronor under avtalsperioden, som börjar den 1 april 2010 och är 25 månader lång. Minimilönerna höjs relativt sett mindre, närmare bestämt med 80 procent av avtalets löneökningar.

Såväl OB-ersättningarna som den garanterade semesterlönen höjs med 3,5 procent under perioden.

För de arbetare som sköter trav- och galoppbanorna (de är i huvudsak män) höjs lönerna något mindre: med totalt 856 kronor under avtalsperioden.

Före de nya avtalen tjänade de anställda vid trav- och galoppbanorna i genomsnitt 21 800 kronor i månaden, mot 21 150 för de anställda vid ridhusen och 19 900 för stallpersonal hos travtränarna. Kommunals yrkanden, som nu har tillgodosetts, utgick från LO-förbundens gemensamma krav om extra påslag (jämställdhetspott) på avtalsområden där genomsnittslönen ligger under 21 300 kronor i månaden.