Svenskarna trivs inte lika bra med sina jobb längre och unga är mindre nöjda med sina jobb än äldre.

Svenskt Kvalitetsindex har under senvåren låtit 4 000 svenskar i åldern 20—67 betygsätta sina arbetsplatser. Graden av medarbetarnöjdhet mäts i en skala från noll till hundra och i genomsnitt blir årets betyg 71.

Det är lägre än förra årets toppnotering på 72,7 och ungefär i nivå med utfallet 2007 och 2008.

Om man arbetar i offentlig eller privat sektor är inte avgörande för hur nöjd man är med jobbet, visar undersökningen. Minst nöjda är de som jobbar inom verkstadsindustrin.

Jobbtrivseln ökar med åldern. För personer under 30 är anställningstryggheten mer avgörande för hur nöjda de är med jobbet än för övriga, likaså att det yrkesmässiga samarbetet fungerar bra.