Sänkningen av arbetsgivaravgifterna har inte gjort att flera unga fått jobb. Den slutsatsen drar fackförbunden Handels och Hotell- och restaurang i en rapport.

Under lågkonjunkturen ökade antalet anställda i de båda branscherna eftersom de växte. Ändå blev de unga under 26 år inte fler. Tvärtom.

– Det har alltså blivit fler anställda, men om man ser på relationen mellan dem som är upp till 26 år i förhållande till totalen så har det inte blivit någon ökning, säger Ella Niia till LO Tidningen.

I rapporten har man jämfört hur stor andel unga man hade innan sänkningen av arbetsgivaravgiften infördes 2006 med hur det såg ut i fjol. Och andelen i åldrarna 18 till 26 år inom hotell- och restaurang hade sjunkit från 53,9 procent till 53,5 procent. Enligt rapporten sjönk andelen i den privata detaljhandeln från 43,6 procent till 43,2 procent.

–– Det är felsatsade pengar helt enkelt. Utbildning för att öka anställningsbarheten är mer använda pengar än sänkta arbetsgivaravgifter, säger Ella Niia.

De unga jobbade inte heller fler timmar förra året än de gjorde för fyra år sedan, visar undersökningen. Inom den privata detaljhandeln har andelen timmar som utförts av de yngsta gått från 36,7 procent till 35,3 procent. Inom hotell och restaurang har den minskat från 46,7 procent till 45,5 procent.