Resta använder underleverantörer som inte godkänts av Stockholm stad, enligt en granskning som gjorts av revisorer. Stockholm stad riktar nu allvarlig kritik mot renhållningsföretaget, som sköter sophämtningen i innerstaden.

Trafikkontoret har låtit en extern revisionsbyrå granska anställnings- och lönerutiner för eftermiddagspersonalen på Kungsholmen, Lilla Essingen, Östermalm och delar av Norrmalm/Vasastan. Detta sedan rykten cirkulerat på stan om att svart arbetskraft anlitats av Resta. Nu är rapporten klar.

– Revisorerna kan inte styrka att det varit svart arbetskraft. De kan säga att det är otydliga anställningsförhållanden och att Resta har använt sig av underentreprenörer som inte är godkända av oss, säger Marita Söderqvist, chef för avdelningen för avfall vid Stockholm stad.

Trafikkontoret ser allvarligt på det som framkommit och Resta har krävts på kompletterande uppgifter. De lämnades in i dag före lunchtid och nu ska jurister granska dem.

– Finns det godtagbara förklaringar och vi får underlag och anställningsbevis så får vi bedöma saken utifrån det, säger Marita Söderkvist.

Men om Resta inte kan redogöra för bristerna måste Trafikkontoret ta ställning till hela avtalsförhållandet med företaget.

Tidigast i slutet av nästa vecka bedömer Marita Söderqvist att Trafikkontoret kan ha en uppfattning klar om uppgifterna som just lämnats in.

Trafikkontoret är inte bara kritiskt mot hur Resta hanterat personalfrågorna.

– Vi har dessutom en erinran där vi är missnöjda med den tillgänglighet som finns och med på vilket sätt företaget arbetar med arbetsmiljöåtgärder, säger Marita Söderqvist.

LO Tidningen har sökt Jesper de Ruvo, vd på Resta, för en kommentar.