Allt talar för konflikt inom hästnäringen från och med i natt. Medlarnas förslag om sänkt lön för nyanställda har retat upp facket.

Medlarnas sista bud innebar att nyanställda skulle få ”introduktionslön” under sex månader, motsvarande 90 procent av den avtalsenliga lönen. Helt otänkbart, enligt Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.

– Lönerna är redan låga, och arbetet är tungt. Många hästskötare står ut därför att hästar är deras hobby och livsstil. Men när de kommer upp i åren och ska skaffa bostad och familj kan de inte fortsätta.

Kommunal har tre avtal inom hästnäringen: ett för anställda som sköter trav- och galoppbanorna, ett för stallpersonal och instruktörer vid ridskolorna, och ett för stallpersonal hos travtränare.

Enligt Lage Hallerup, ombudsman vid Kommunal, är genomsnittslönen 21 800 kronor i månaden för de mestadels manliga banskötarna, men 21 150 vid ridskolorna och 19 900 hos travtränarna, där de anställda i regel är kvinnor.

Därmed ser Kommunal konflikten inom hästnäringen som en strid för jämställdhet. Fackets krav är löneökningar med 865 kronor i månaden för banarbetarna och 970 kronor i månaden för stallpersonalen under en tvåårsperiod. Det högre lönekravet för stallpersonal ligger i linje med LO-förbundens satsning på jämställdhetspott för avtalsområden där genomsnittslönen är under 21 300 kronor.

Kommunal har tagit ut sex trav- och galoppanläggningar i strejk. Därtill gäller blockad mot övertidsarbete och nyanställningar inom alla tre avtalsområdena, där Kommunal har totalt 1 500 medlemmar.

Tommy Karlsson, förhandlare vid Almega Tjänsteföretagen, reagerar mot att Kommunal använder avtalsområdet Banpersonal som hävstång för att få igenom sina krav på de båda andra avtalsområdena.

– För banpersonal, som man nu tar ut i strejk, var vi och Kommunal överens och redo att skriva på. Nu verkar Kommunal inte vilja finna en lösning.