Det blir företaget VH Assistans som tar över de kommunala personliga assistenterna på Östermalm i Stockholm.
Företaget fick uppdraget i konkurrens med nio andra anbud.

Runt 10 brukare berörs av beslutet, som blev officiellt på tisdagen. Tillsammans genererar de cirka 5 600 arbetstimmar. VH Assistans tar över verksamheten från och med den 1 oktober, om ingen överklagan kommer in.

– Jag känner mig fullständigt nöjd, både med det politiska beslutet att verksamheten ska upphandlas och med det bolag som fick uppdraget, säger Anna-Lena Christensson Österberg, avdelningschef på Socialtjänsten på Östermalms stadsdelsförvaltning.

Men från fackets sida är man kritisk till att kommunen väljer att lägga ut den personliga assistansen på privata företag.

–Möjligheten för brukarna att välja en kommunal verksamhet borde finnas kvar. Det finns ingen anledning att lägga ut den här verksamheten eftersom det redan finns så många privata aktörer på marknaden, säger Gunilla Westersjö-Michailidis, förhandlingsansvarig för Kommunal på Östermalm.

Hon påpekar även att assistansföretagen, generellt sett, ligger efter avtalsmässigt.

– Det är sämre villkor för de anställda. Lönerna behåller de anställda enligt lag, men det är annars en sämre löneutveckling och sämre villkor över huvudtaget vad det gäller arbetstider och sådant, säger hon.

Eventuella överklaganden på beslutet ska lämnas in inom tio dagar efter att det blivit offentligt. I detta fall blir det den 16 juli.