Trots en rad processer är rättsläget fortfarande oklart kring bemanningsföretagen.

– Självklart skulle det få betydelse för regelverket om Marabous fälls, säger Agneta Bern på LO-TCO Rättsskydd.

Marabou är det mest uppmärksammade fallet där ett företag sagt upp fast personal och i stället hyrt in personal från bemanningsföretag.

Marabou sade upp 130 personer efter att Livs sagt nej till att företaget ensidigt skulle få välja vilka som skulle sägas upp. Därefter återanställde Marabou successivt ny personal via ett bemanningsföretag, i många fall samma personer som tidigare jobbat på företaget.

Enligt Livs tyder mycket på att företaget sänt över namnlistor till bemanningsföretagen över vilka personer de skulle acceptera.

Och trots en rad rättstvister är det fortfarande oklart hur företag egentligen får agera utan att bryta mot lagen om anställningsskydd, LAS.

Om företaget har ett permanent behov av arbetskraft ska Marabous agerande inte vara tillåtet.

– Problemet är bara att visa vad som är permanent arbetskraftsbrist, säger Agneta Bern på LO-TCO Rättsskydd.

Att välja ut vilka personer som därefter ska återanställas via bemanningsföretaget är inte heller tillåtet.

– Men sådana saker är också svårt att bevisa eftersom facken har hela bevisbördan.

Samtliga fall som redan har drivits till domstol har arbetsgivaren vunnit.

Om Marabou fälls minskar det osäkerheten om vad som menas med permanent arbetskraftsbehov.

Men LO-facken hoppas samtidigt på de avtal som har slutits med bemanningsföretagen.

– Vi får se om avtalen löser problemen. Vi får hoppas det och då behövs ingen lagstiftning, säger Rättsskyddets chef Dan Holke.

TCO däremot har valt en annan linje och vill ha en ny lagstiftning runt frågan.

Lite i skuggan av de stora frågorna finns också andra problem med bemanningsföretagen. Det är att många av dem inte ens försöker hålla sig inom lagens råmärke.

– Det finns en uppsjö av oseriösa bemanningsföretag som ploppar upp och försvinner med stora skulder i aldrig utbetalda löner och undanhållna skatter, säger Agneta Bern.