I en artikel i LO-tidningen den 4 juni kritiseras Centerns kampanj om vad privata vårdföretag kan bidra med för svensk vård och omsorg. Argumentationen bygger på uppgifter om några av de större vårdföretagens ekonomi. Det är ofta så privat vård och omsorg beskrivs i debatten, med fokus på de större företagen och gärna på riskkapitalbolagens vinster.

Centern vill ha ”fler företagare i foppatofflor” framgår det av artikeln. LO-tidningen hävdar dock att ”inget av de stora vårdföretagen ägs av människor i vårdkläder”. Nej, det är möjligt, men det finns 14 000 privata vårdgivare i Sverige i dag, inte endast ett fåtal stora. Nio av tio av dessa vård- och omsorgsföretag har färre än tio anställda.

Enligt Konkurrensverkets senaste mätning är det 181 nya vårdcentraler som etablerats i landstingen. I kommunerna finns det idag över 377 företag som är etablerade genom införandet av lov, lagen om valfrihet i vården. Hela 80 procent av företagen i kommunerna antingen ägs och drivs av kvinnor eller har en kvinna som vd. Det kan jämföras med att andelen kvinnor bland samtliga företagare ligger kring 27 procent.

Flertalet vårdföretag är alltså små eller medelstora och dessutom drivna av entreprenörer med ett stort engagemang som inte sällan själva har bakgrund inom vård och omsorg. Många av dem är kvinnor. Foppatofflorna är på frammarsch.

Men LO-Tidningen har rätt i att frågan om vinst i vård och omsorg är viktig att analysera närmare. Vårdföretagarna bad därför tidigare i år revisionsföretaget PWC att undersöka årsredovisningarna i 21 aktiebolag med sådan verksamhet. I rapporten Vinst i vård och omsorg konstateras bland annat att de granskade företagens ekonomi är stabil.

Den genomsnittliga rörelsemarginalen på 4,8 procent medför att de kan hantera variationer samt utveckla och expandera sin verksamhet. Bolagen har delats in i tre storleksgrupper. De minsta utmärker sig genom att ha klart högre vinster än de större. I de minsta företagen var rörelsemarginalen så hög som 17,1 procent.

Företagen verkar i en bransch som växer i omsättning, och dess betydelse ökar för varje år. Företagen visar vinst – ett resultat av att företagen har nöjda patienter, är välskötta och har motiverade medarbetare. Stick i stäv med hur debatten förs så visar det sig alltså att det är de små företagen som går bäst. Varför det är så bör analyseras närmare men det stämmer med bilden ovan och visar att det finns stora effektiviseringsmöjligheter generellt inom svensk vård och omsorg.

Från vårdföretagarnas sida ser vi fram emot seriös sjukvårdspolitisk debatt under valrörelsen. En debatt som präglas av en rättvis bild av vad de privata alternativen bidrar med för svensk vård och omsorg. När vårdgivare, som uppfyller grundläggande kvalitetskrav och har tillräcklig kompetens, kan etablera sig och erbjuda vård, då skapas konkurrens och utvecklingskraft. Patienterna och brukarna får ökad valfrihet, personalen får fler arbetsgivare och framförallt får vi mer vård för pengarna.

Vi kommer inte att klara framtidens demografiska utmaningar utan privata alternativ inom den offentligt finansierade vården och omsorgen.

Inga-Kari Fryklund
Förbundsdirektör
Vårdföretagarna


Hans Dahlgren
Näringspolitisk chef
Vårdföretagarna