Vinstdriven sjukvård är inte effektivare än offentligt driven sjukvård, visar flera studier. Det är troligt att höga vinster i kommersiell sjukvård tas ut på bekostnad av kvalitet och arbetsmiljö.

I senaste numret av Socialmedicinsk tidskrift går hälsoforskaren Göran Dahlgren igenom flera stora studier och utvärderingar av kostnadseffektiviteten i kommersiell och offentlig vård. Hans slutsats är: ”Utgår man däremot från vetenskapliga studier … är det helt dominerande resultatet att icke vinstdriven sjukvård är lika eller mer kostnadseffektiv än kommersiell drift”.

I en internationell studie som sammanställer resultat från 317 vetenskapligt granskade artiklar framkommer att inget av de kommersiellt drivna vårdalternativen var mest kostnadseffektivt. En rapport av European Observatory on Health Systems konstaterar: ”Ökad effektivitet genom privatisering har visat sig vara en ideologisk tro snarare än en verklighetsbaserad analys”.

Enligt Dahlgren finns heller inte några studier som visar att kommersiell drift av Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm skulle ha inneburit en ökad kostnadseffektivitet.

Om nu kommersiell sjukvård inte är effektivare än offentlig är det troligt att de höga vinster som hämtas hem inte beror på ökad kostnadseffektivitet utan på lägre vårdkvalitet. De kommersiella vårdföretagen måste då generera vinst genom att till exempel sänka kvalitetskraven, sänka lönerna eller prioritera de mest lönsamma patienterna. Det är hög tid att ifrågasätta fortsatta privatiseringar av den svenska sjukvården.

Martin Villner

Aktiv i Nätverket för gemensam välfärd