Motståndet mot euron växer. 87 procent i LO-opinion vill inte ha euron som valuta.

För två år sedan svarade de som var med i LO-opinion 2008 på samma fråga. Då sade 69 procent nej till euron.

Greklandsfrossan och underskotten i många euroländer är antagligen förklaringen till att motståndet ökar.

– Jag var länge förespråkare för euron, men måste konstatera att jag hade fel. Som utvecklingen är kan vi glada för att vi inte är med bland euroländerna, tycker Hans Gustavsson, teletekniker och klubbordförande på Telia-Sonera i Norrköping.

Inte ens bland ja-sägarna går det att hitta någon entusiasm. Dolf Bergman, Herrljunga, är väktare och skyddsombud på G4S i Göteborg. Han ”måste tyvärr” säga ja till euron.

– Om vi är med i spektaklet måste vi vara fullvärdiga medlemmar men min absoluta uppfattning är att vi ska lämna eländet. Ju förr, desto bättre.